Subvencions per a les accions destinades a l'acollida i inclusió d'infants i joves que han emigrat sols

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense ànim de lucre, ajuntaments, Consells Comarcals i ens que en depenen de la demarcació  de Girona que hagin realtizat o tingui previst realitzar projectes d'Atenció i inclusió socials d'infants i joves que han emigrat sols.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- materials i serveis necessaris per fer les activitats
- remuneració dels professionals
- despeses de difusió i comunicació.

Periode subvencionable

A determinar en la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 21 de maig de 2019.

Justificacions

Convocatòria

Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm.84, de 2 de maig de 2019.

Resolucions

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

-A ajuntaments:

Per a la sol·licitud premeu aquí

-A entitats sense ànim de lucre:

Per a la sol·licitud premeu aqui

-Consells Comarcals

Per a la sol·licitud premeu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització