Programes per línies d'actuació

L'acció de Dipsalut és transversal i es genera des de diferents àmbits relacionats amb la salut pública i el benestar.


Des de la salut ambiental, que té a veure amb tots els factors físics, químics i biològics externs a les persones, que puguin incidir en la salut humana i que es basa en la creació d’ambients que promoguin la salut, amb mecanismes de gestió, vigilància i control del medi i dels diferents indrets.


També des de la visió de la promoció de la salut i el benestar, que parteix d’una visió positiva de la salut, que creu i confia en les capacitats de les persones i les societats per utilitzar els diferents recursos per generar salut i benestar, atès que depèn de les condicions en que les persones neixen, viuen i moren. Hem incorporat també actuacions de caràcter social, per contribuir a enfortir l’abordatge dels determinants socials i garantir determinats drets fonamentals.


A Dipsalut entenem que la salut és un dret humà fonamental, i volem oferir un suport i assistència tècnica especialitzat, a totes les polítiques municipals vinculades a la salut publica, el benestar i l’atenció a les persones.

 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització