Programes per línies d'actuació

Introducció

L’aigua és un bé escàs i un recurs imprescindible per a la vida i la salut de les persones. Aconseguir un accés a l’aigua potable universal com a servei bàsic és un dels propòsits descrits pels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

A Catalunya, es considera que el percentatge de la població que té accés a l’aigua de qualitat és del 100%, tot i que hi ha informes que posen de manifest que una part de la població té dificultats econòmiques per poder fer front a la despesa de serveis tant bàsics com aquest. Cal garantir que tots els municipis tinguin aigua suficient i de qualitat, així com que totes les persones puguin accedir a l’aigua potable i que els motius econòmics no siguin una barrera per disposar d’aquest servei bàsic.

La forma de provisió del servei i la bonificació que aplica Dipsalut redueix notablement la despesa que haurien d’afrontar els ajuntaments i pot afavorir un cost inferior del servei per als ciutadans, promovent així l’accés equitatiu i universal.

Per altra banda, la qualitat de l’aigua de consum humà està directament relacionada amb la salut. Per això gestionar els riscos sanitaris que hi estan associats és una qüestió prioritària.

La salubritat de l’aigua de boca es controla amb una combinació de mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament, i gestió de la distribució i manipulació de l’aigua. Per dur a terme aquestes intervencions han de concórrer els esforços dels ens gestors i de les administracions sanitàries i ambientals.

Els municipis tenen la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu territori és apta per al consum humà. Dipsalut els ofereix suport també en aquesta tasca amb dos programes orientats a garantir la innocuïtat de l’aigua de boca.

Els programes de la línia d’aigües de consum humà contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible:

- ODS 1: “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”

- ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”

- ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”

- ODS 6: “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones”

- ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”

- ODS 12: “Garantir modalitats de consum i de producció sostenibles”
 


 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització