Programes per línies d'actuació

Introducció

Com pot Dipsalut contribuir a identificar i enfortir dispositius que generin salut en el teu municipi?

El disseny i l’avaluació de polítiques municipals de promoció de la salut i qualitat de vida són elements clau a l’hora d’aconseguir actuacions ajustades als interessos, les necessitats i les potencialitats de la població i del territori.


L’ajuntament és l’Administració de proximitat per excel·lència, i sovint és qui ofereix la primera resposta a les necessitats i problemàtiques de la població, i qui coneix millor les oportunitats que ofereix la realitat i pot aprofitar-les. Per tant, els ajuntaments tenen la necessitat i la voluntat d’intervenir, però sovint sorgeixen les preguntes «què cal fer?», «com s’ha de fer?», «amb quins recursos?».


Amb els programes següents, els equips tècnics de Dipsalut ajuden els ajuntaments a plantejar els projectes i les accions de promoció de la salut i qualitat de vida que considerin necessaris.


Per fer-ho, es parteix d’una visió positiva, que creu i confia en la capacitat de les persones i de les societats per utilitzar els recursos que tenen a l’abast per desenvolupar tot el seu potencial, dissenyar i gestionar els seus propis projectes de vida personals i comunitaris per tal de promoure les màximes quotes de salut i benestar.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització