Programes per línies d'actuació

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

Pm13/Pm14. Subvencions per a Consultoris Locals, Centres de Formació d'Adults i Centres Docents d'Eduació Especial.

 

Introducció

Malgrat la limitació dels recursos econòmics, els ajuntaments acostumen a oferir serveis que no sempre són dins les seves competències. La proximitat amb els ciutadans fa que sovint siguin la primera administració que detecta les seves necessitats i problemàtiques i també la que abans hi dona resposta.

Alguns d’aquests serveis es presten en àmbits tan estretament lligats a la salut dels individus i de les comunitats com l’atenció sanitària, la inclusió social i l’educació.


Cal tenir present que les instal·lacions municipals acullen, entre d’altres, serveis sanitaris i educatius, com ara escoles d’adults, centres d’educació especial o consultoris mèdics locals. Així doncs, els municipis contribueixen a proporcionar als veïns i les veïnes assistència sanitària de proximitat, preparació per poder accedir als circuits propis de l’educació formal i atenció a les persones amb necessitats educatives especials.

Des de Dipsalut posem a dispodició dels ajuntaments gironins diverses línies de suport econòmic per a les despeses derivades d'aquests serveis:

- Concretament les dels consultòris mèdics locals es vehiculen a través del programa de Suport Econòmic per a Consultoris Locals (Pm13).

- Pel que fa a les subvencions per a centres de formació, es vehiculen a través del programa de Suport Econòmic per a Centres de Formació d'Adults i Centres Docents d'educació Especial (Pm14).

Aquests programes s'alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que fan referència a l'accés a serveis de salut de qualitat (ODS 3, garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats) i a serveis educatius adreçats a disminuir les desigualtats (ODS 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom), així com amb els ODS 10, 11 i 16, encaminats a reduir les desigualtats i aconseguir societats justes i inclusives.


*A banda d’aquest programa, s’ofereixen altres línies de subvenció: per a inversions en consultoris locals i per a inversions en equipaments d’acció social. Podeu obtenir-ne tota la informació actualitzada a la web de Dipsalut, a l’apartat “Subvencions i suport econòmic”.

Destinataris

Ajuntaments i/o altres ens locals de la demarcació de Girona que disposin d’aquests serveis, per les despeses ordinàries efectuades en:

  • Consultoris locals, despeses de manteniment (Subvenció de caràcter bianual)
  • Consultoris locals, despeses d'inversió (Subvenció de caràcter bianual)

Centres de formació d’adults (convocatòria prevista aquest 2023 per a les despeses efectuades des de l’1 d’agost del 2022 fins al 31 de juliol del 2023)

• Centres d’educació especial (convocatòria prevista aquest 2023, per a les despeses efectuades des de l’1 d’agost del 2022 fins al 31 de juliol del 2023)

Objectius

 

Donar suport per les despeses derivades del funcionament ordinari i d'inversió dels consultoris locals, els centres de formació d’adults i els centres d’educació especial.

Cost i finançament

Programes de suport econòmic

Sol·licitud

El període de sol·licitud s’estableix en la convocatòria de la subvenció, la qual es publica en el Butlletí Oficial de la Província i que es pot consultar al web de Dipsalut.

Es tracta de dues línies de subvenció en la qual poden participar tots els municipis gironins que disposin d'aquest tipus d'equipament.

Les sol·licituds d’aquests programes s’han de realitzar a través de la seu electrònica.

 

Per a demanar suport econòmic per a consultoris mèdics locals, cal sol·licitar el Pm13:

Ajuntaments:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) – Pm13

Sol·licitud de subvencio per al finançament de despeses d'inversió en equipament del consultori local (SACI) - Pm13
 


Per a centres de formació d’adults i per a centres d’educació especial, cal demanar el Pm14:

Ajuntaments:

Sol·licitud per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari d’equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes (ADU) – Pm14

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (CDEE) – Pm14
 
Altres administracions:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (CDEE) – Pm14

Entitats:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (ONLs) (CDEE) – Pm14


 

Tornar

Formulari de sol·licitud del Pm13

 

El període de sol·licitud s'estableix a les bases de convocatòria de subvenció que es publiquen al Butlletí Oficial de la Provincia - BOP-.

Els interessats han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa per via electrònica d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds d’aquests programes s’han de realitzar a través de la seu electrònica.
 

Per a demanar suport econòmic per a consultoris mèdics locals, cal sol·licitar el Pm13:

Ajuntaments:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) – Pm13
Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses d'inversió en equipament del consultori local (SACI) – Pm13

Per a centres de formació d’adults i per a centres d’educació especial, cal demanar el Pm14:

Ajuntaments:

Sol·licitud per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari d’equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes (ADU) – Pm14

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (CDEE) – Pm14

Altres administracions:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (CDEE) – Pm14

Entitats:

Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial (ONLs) (CDEE) – Pm14


 

Per a més informació:

 

972 414 720

 

amorales@dipsalut.cat (consultoris locals) acciosocial@dipsalut.cat (centres de formació d'adults i centres d'educació especial)

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització