Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

Introducció

 

El mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya l’any 2004. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que en altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori.


En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i es duen a terme als espais públics, com les actituds individuals dels ciutadans que eliminen les zones de cria als espais privats. Cal recordar que només dos de cada deu dels possibles punts de cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic.


Per aquest motiu, el suport de Dipsalut en la lluita contra el mosquit tigre inclou, des dels inicis, els dos espais. Les campanyes de sensibilització ciutadana i el projecte educatiu a les escoles, són exemples d’accions adreçades a la reducció de la densitat de l’insecte als espais privats. L’atenció de situacions d’alerta comunicades pels ajuntaments, i la realització de 169 cartografies dels possibles punts de cria als municipis són exemples d’accions de control de la població de l’insecte als espais públics.


L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i a elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. Llavors s’estableix que la presència del mosquit tigre s’ha de considerar com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments.


La rellevància del control dels mosquits, a banda de les molèsties que ocasionen les seves picades, rau en la capacitat que tenen de provocar importants brots de malalties tropicals emergents, les arbovirosis. Per evitar-ho, el Departament de Salut fa activar el sistema de vigilància epidemiològica quan detecta una persona sospitosa de patir-ne una. Aquest sistema suposa la realització d’una inspecció entomològica. L’objectiu de l’estudi és evitar que la persona sospitosa de patir la malaltia sigui picada per un mosquit tigre i, que aquest, la pugui transmetre després picant a una persona sana. Es fa identificant la quantitat de mosquits tigre i les seves larves dins d’un determinat radi al voltant de la persona afectada, i recomanant les accions que des dels municipis s’han d’emprendre per eliminar-los.


No obstant això, el paper preventiu dels municipis en el control de la transmissió d’aquestes malalties, també, és clau, en el sentit que cal fer les aplicacions de larvicida en els embornals abans no es detecti una persona sospitosa de patir d’aquestes malalties.


Fins a setembre de 2023, Dipsalut ha donat suport a 16 municipis, que van rebre l’avís de l’alerta epidemiològica, realitzant-los 27 inspeccions entomològiques. Dels casos reportats, 7 han estat positius a Dengue i 4 han estat casos probables de Dengue. No ha estat comunicat cap aïllament de virus dels 38 mosquits capturats en trampes i enviats a laboratori del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA).


Aquest 2023, s’ha constatat que el mosquit tigre s’ha establert a Ripoll, amb la qual cosa ja són 191 municipis gironins amb presència d’aquest insecte. S’ha actuat en 40 incidències comunicades per part dels ajuntaments i s’ha realitzat el projecte educatiu a 145 escoles que representen 5281 alumnes. Enguany, s’ha engegat “El mosquit tigre al casal”, extrapolant l’experiència del projecte educatiu a 190 infants i joves de set casals municipals.

Objectius

 

  • Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines, el coneixement i la formació suficients per poder dur a terme la lluita antilarvària als espais públics.
  • Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la propagació.
  • Informar i sensibilitzar la població sobre conductes adreçades a impedir l’expansió del mosquit tigre i a reduir-ne la densitat.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça als ajuntaments dels municipis amb presència consolidada de mosquit tigre.
 

Accions

 

Les accions incloses al programa responen a tres eixos principals d’actuació:


• Assessorament, formació i capacitació tècnica als ajuntaments:


- Assessorament en relació amb la redacció d’una ordenança municipal.
- Eines per a una gestió eficient del programa: cartografia de possibles punts de cria, assessorament tècnic i formació cívica i ambiental, i avaluació de controls antilarvaris.


• Informació, difusió i sensibilització de la població:

- Programa educatiu a escolars.
- Campanyes informatives als mitjans de comunicació.
- Accions pedagògiques i de sensibilització.
- Creació d’una xarxa de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits adults al municipi.
• Vigilància i coordinació:
- Accions de vigilància entomològica per conèixer l’expansió del mosquit i la densitat de població existent i per coordinar les accions de lluita necessàries.

Desenvolupament de les actuacions

 

Calendari d’actuacions: el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari. Els municipis que vulguin dirigir-se al Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter per explicar la seva situació i que es puguin valorar les actuacions que cal desenvolupar poden fer-ho per telèfon (972 451 231) o per correu electrònic (info@mosquitigregirona.cat).


Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb les actuacions dutes a terme als municipis i els seus resultats. Aquestes dades s’inclouran a la memòria anual d’actuacions del programa.


Projecte educatiu: el Servei de Control de Mosquits es posa en contacte amb els centres escolars per oferir-los el projecte educatiu, que es durà a terme a tots els centres que el sol·licitin.

Normativa

 

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

No requereix sol·licitud.


En el SIMSAP es pot consultar la memòria anual d’actuacions, on es recull les actuacions dutes a terme durant l’any i alhora es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.


 

Recursos

 

- Video explicatiu de les accions i els serveis inclosos en el programa del mosquit tigre

- Vídeo amb consells per evitar que el mosquit tigre criï a casa

 

- Vídeo d'indicacions per trobar els recursos de control del mosquit tigre a l'espai privat

 

- Vídeo d'indicacions per trobar els recursos de control del mosquit tigre a l'espai públic

 

- Vídeo d'indicacions per saber on hem endreçat la informació d'accions del SCM

 

- Pàgina web del "PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES"

Tornar

Sol·licitud del programa Pt11


Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt11” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització