Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Introducció

Com pot Dipsalut contribuir a fer que els teus veïns gaudeixin d’uns entorns més saludables i a reduir les desigualtats generades per les condicions de vida on viuen les persones?

 

Les condicions de vida són l’entorn quotidià on les persones neixen, creixen i conviuen. La seva relació amb la salut i la capacitat de desenvolupament personal i de projectes de vida està àmpliament demostrada. Aproximadament la meitat dels factors que influeixen en la salut de les persones s’expliquen per l’entorn físic i per les condicions socials i econòmiques.


Aquestes condicions de vida són el resultat de la interacció de les circumstàncies polítiques, socioculturals, econòmiques i ambientals, i, generalment són fora del control immediat de les persones. Cal tenir en compte que els principals factors de desigualtat es donen en funció de la classe social, l’edat, el gènere, el territori o l’ètnia i que la combinació d’aquests factors comporta oportunitats i recursos ben diferents per poder gaudir de salut i benestar.


Les diverses condicions de vida de les persones són, si no es compensen, font de desigualtats en salut. Per aquest motiu són objecte d’atenció de les polítiques públiques, que poden agreujar-les o reduir-les.


Amb els programes d’aquesta línia, Dipsalut vol incidir en aquestes condicions, especialment pel que fa als entorns, perquè siguin més saludables i promotors de la salut i perquè afavoreixin la qualitat de vida, l’autonomia de les persones i el seu desenvolupament vital.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització