Programes per línies d'actuació

Pm05. Programa "Girona, territori cardioprotegit"

 

Introducció

 

A Catalunya, cada any, perden la vida desenes persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, després que el cor —per un problema elèctric— deixi de bombar sang. Afecta tant homes com dones, de totes les edats, i és imprevisible. La manera de salvar qui la pateix és intervenir ràpidament amb un desfibril·lador, un aparell amb què s’aplica una descàrrega elèctrica per tal que el cor torni a bategar normalment.


Fins fa poc temps, però, els desfibril·ladors només estaven disponibles en espais molt concrets i distribuïts de manera molt desigual, i es concentraven especialment en equipaments esportius.


Amb aquest programa, cada municipi de la demarcació de Girona disposa de, com a mínim, un d’aquests aparells. El nombre, per municipi, de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) augmenta segons el nombre d’habitants, les instal·lacions de risc existents, els vehicles policials i de protecció civil i altres criteris objectius.


A finals del 2012, el decret que estableix els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari es va modificar, i ara preveu que en situacions d’emergència en què no hi hagi cap persona formada accessible a l’aparell de desfibril·lació (i amb independència de la ubicació), qualsevol persona pot fer ús del dispositiu.


Alhora, el programa preveu la cessió temporal de desfibril·ladors lliures per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats d’estiu o hivern.


Dipsalut es responsabilitza de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors. El manteniment inclou la revisió anual, la neteja interior i exterior de la cabina, la resolució immediata de les incidències, la substitució dels desfibril·ladors que tinguin algun problema, i el canvi de les bateries i els elèctrodes quan correspon. El telèfon de contacte del servei tècnic és el 902 221 229.

 

Podeu saber més del programa, clicant aquí (audiovisual de presentació del Pm05).

 

Per a més informació, podeu accedir al web del programa: gironaterritoricardioprotegit.cat

Objectius

 

  • Millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada cardíaca.
  • Assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturada cardiorespiratòria.
  • Mantenir la xarxa de desfibril·ladors al territori de manera que tots els DEA funcionin adequadament.
  • Sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i formar-la en el seu ús.
  • Formar els professionals municipals dels equipaments cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors.
  • Sensibilitzar la població sobre la necessària adquisició d’hàbits saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. En el cas dels desfibril·ladors lliures, també altres ens públics i entitats sense ànim de lucre.

Desenvolupament de les actuacions

 

Actualment la xarxa de desfibril·lador està 100% operativa arreu de la demarcació de Girona. Perquè aquesta xarxa estigui en optimes condicions i els ciutadans en pugin fer us es duen a terme les accions següents:


• Manteniment de la xarxa de desfibril·ladors
• Campanya de sensibilització i difusió per a la població general
• Pla de formació per a professionals de primeres emergències i també per professionals de referència dels centres i espais cardioprotegits.

Desfibril·ladors mòbils

 

Els desfibril·ladors mòbils són aquells que s’utilitzen per a cardioprotegir els vehicles (cotxes, motos...) i que permeten un ràpida intervenció dels professionals de les emergències.

Aquells ajuntaments que tinguin vehicles de primera intervenció (policia local, protecció civil, etcètera) que no estiguin cardioprotegits es poden posar en contacte amb Dipsalut a través el correu informacio@gironaterritoricardioprotegit.cat per tal de donar a conèixer les seves necessitats. S’estudiarà la millor manera de donar-hi resposta.

Cost i finançament

 

Totes les actuacions del servei son gratuïtes per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta. Els ajuntaments, altres ens públics i entitats sense ànim de lucre han de presentar la sol·licitud per via electrònica, des de la Seu Electrònica de Dipsalut, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La sol·licitud de desfibril·ladors fixos i mòbils està tancada. Els ajuntaments que hagin sol·licitat aquest programa poden consultar els resultats de les diferents actuacions entrant al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Formació

 

Dipsalut organitza cursos de formació en suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica. Són gratuïts, i s'adrecen a personal que, per les característiques de la seva feina, tingui una alta probabilitat d’haver de fer ús dels desfibril·ladors.

S’ofereixen tres tipus de cursos:

  • Curs de formació per a l’ús del DEA, que dóna els recursos necessaris per facilitar la utilització del desfibril·lador a la població de la demarcació de Girona.
  • Curs de formació base, dirigit a personal d'emergències (policies locals, mossos d'esquadra, personal de protecció civil, etc.) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut.
  • Curs de formació continuada, per mantenir les competències necessàries en suport vital bàsic i ús del DEA. S'adreça al personal associat als desfibril·ladors cedits per Dipsalut que ha fet el Curs de formació base en el període comprès entre l'1/03/2016 i el 28/02/2017.

Per obtenir-ne més informació, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat de Formació.
 

Tornar

Sol·licitud del programa Pm05

La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta.

Consulteu el reglament de cessió temporal de desfibril·ladors lliures.

Es poden usar dos canals de tramitació:

>> Si sou un ajuntament de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí

>> Si sou una altra administració de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí

>> Si sou una entitat sense ànim de lucre de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquíLa sol·licitud de desfibril·ladors fixos i mòbils està tancada

 

Si el vostre ajuntament ha sol·licitat aquest programa podeu consultar els resultats de les diferents actuacions entrant en el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització