Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm16. Assessorament i suport tècnic en l’àmbit de les polítiques municipals d’igualtat de gènere i diversitat sexual

 

Introducció

Les discriminacions per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere segueixen persistint i la igualtat real entre dones i homes és encara una fita per assolir. Per tant, és necessari seguir desenvolupant polítiques públiques amb incidència en tots els àmbits. Només d’aquesta manera s’aconseguirà equiparar de les condicions de vida de la població.


Dipsalut presta serveis, d’assistència i cooperació amb el món local a les comarques gironines perquè puguin desenvolupar les competències en matèria de salut pública i acció social idòniament. Un aspecte bàsic i necessari en la vida de les persones és el desenvolupament del seu projecte vital en llibertat i equitat, especialment pel que fa a la orientació sexual, la identitat i/o l’expressió de gènere.


Les administracions locals sovint es troben amb dificultats per desenvolupar determinats projectes per manca de recursos. Per tot això, Dipsalut té la voluntat de donar suport als municipis en la implementació de polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual. Treballant col.laborativament amb la resta d’administracions públiques.

Descripció

El programa es desenvolupa mitjançant 3 actuacions:


• Suport i assessorament al personal dels ajuntaments de la demarcació en el disseny, la implementació i l’avaluació de:

-Serveis de polítiques d’Igualtat i Serveis d’atenció Integrals.
-Plans Locals d’igualtat i Plans Locals LGBTI+.
-Polítiques transversals i projectes en matèria d’igualtat i diversitat.
-Plans d’igualtat del personal dels ajuntaments.
-Protocols contra la discriminació lgbtifòbica i l’assetjament sexual a la feina.
-Punts lila.

• Distribució de materials informatius i de sensibilització per als ajuntaments.
• Organització de cursos de formació.

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Objectius

Promoure la realització de projectes en l’àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat sexual per part de les administracions locals.
Donar suport i assessorament als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.
Fomentar la sensibilització ciutadana per un societat més inclusiva

Cost i finançament

El programa és finançat íntegrament per Dipsalut. Per tant, és gratuït per als ajuntaments.

Tornar

Sol·licitud

Els ajuntaments interessats han d’enviar un correu electrònic a l’adreça: acciosocial@dipsalut.cat , especificant la demanda i un mitjà de contacte.
 

Per a més informació:

 

972 414 720

 

apages@dipsalut.cat (consultoris locals) acciosocial@dipsalut.cat (centres de formació d'adults i centres d'educació especial)

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització