Programes per línies d'actuació

Introducció

La higiene dels aliments és bàsica a l’hora de poder-ne garantir la seguretat per a les persones que els consumeixen. Ha de començar a l’inici de la cadena alimentària –amb les normes d’higiene per als professionals– i arribar fins a casa, on cal seguir els consells d’higiene domèstica.

 

La política en seguretat alimentària ha de consistir a protegir la salut i els interessos dels consumidors, a procurar que la ciutadania estigui sensibilitzada i ben informada, i que tingui plena confiança en els aliments que consumeix.

S’ha d’adoptar una estratègia global i integrada que reculli tots els aspectes de la cadena de producció d’aliments, des de la producció primària fins a la distribució minorista, i que tingui com a objectiu la producció d’aliments segurs.

Per assolir-ho es requereix la col·laboració de tots els participants en la cadena alimentària, inclosos els consumidors, i el compliment de les normatives d’higiene, manipulació i qualitat per part de tots els sectors implicats en la producció i comercialització dels aliments.

Les administracions, tant locals com nacionals, han d’oferir assessorament per a la implantació dels requisits necessaris d’higiene per a cada etapa del procés d’elaboració i comercialització d’aliments, i han d’establir mecanismes de vigilància i control del seu compliment.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització