Programes per línies d'actuació

Introducció

La tipologia dels factors de risc que es poden presentar en el dia a dia de la salubritat pública municipal és molt diversa. La voluntat de Dipsalut és oferir als ajuntaments el suport necessari per a la gestió de les situacions de risc, sigui quina sigui la seva naturalesa.

El municipi és l’administració de proximitat per excel·lència, i sovint és qui ofereix la primera resposta a les necessitats i problemàtiques de la població. Per tant, els ajuntaments es troben en la necessitat i la voluntat d’intervenir, però sovint sorgeixen les preguntes: Què fer? Com fer-ho? Amb quins recursos?

En els grans àmbits de la protecció de la salut en els quals les administracions locals tenen assignades competències —sanitat ambiental, aigües de consum humà, equipaments públics i indrets habitats, seguretat alimentària i policia mortuòria— es poden presentar riscos físics, químics o microbiològics, que poden suposar una gran diversitat de situacions.

Amb aquest Catàleg de Serveis s’ha fet l’esforç de recollir programes de suport i assessorament per a una part important dels aspectes descrits a les competències municipals en protecció de la salut. Conscients de la impossibilitat de preveure i proposar programes per a la totalitat de situacions que es poden presentar en el dia a dia municipal, la voluntat de Dipsalut és oferir als ajuntaments el suport necessari per a la gestió de les situacions de risc, sigui quina sigui la seva naturalesa.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització