Programes per línies d'actuació

Suport tècnic en salut ambiental

Introducció

La tipologia dels factors de risc que es poden presentar en el dia a dia de la salubritat pública municipal és molt diversa. La voluntat de Dipsalut és oferir als ajuntaments el suport necessari per a la gestió de les situacions de risc, sigui quina sigui la seva naturalesa.

L’Ajuntament és l’administració pública de proximitat per excel·lència, i sovint és qui ofereix la primera resposta a les necessitats i problemàtiques de la població. Per tant, els ajuntaments es troben amb la necessitat i la voluntat d’intervenir, però sovint sorgeixen les preguntes: Què cal fer? Com s’ha de fer? Amb quins recursos?

 

En els grans àmbits de la protecció de la salut en els quals les administracions locals tenen assignades competències –sanitat ambiental, medi ambient urbà, aigües de consum humà, equipaments públics i indrets habitats, seguretat alimentària i policia mortuòria– es poden presentar riscos físics, químics o microbiològics, que poden suposar una gran diversitat de situacions.

 

Amb aquest Catàleg de Serveis s’ha fet l’esforç de recollir programes de suport i assessorament per a una part important dels aspectes descrits a les competències municipals en protecció de la salut. Conscients de la impossibilitat de preveure i proposar programes per a la totalitat de situacions que es poden presentar en el dia a dia municipal, la voluntat de Dipsalut és oferir als ajuntaments el suport necessari per a la gestió de les situacions de risc, sigui quina sigui la seva especificitat.

 

Aquesta línia impacta sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible que puguin estar relacionats amb les accions realitzades pels ajuntaments comptant amb el Programa de Suport a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut (bàsicament els ODS 3, 4, 6 i 11)

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització