Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm01. Programa d'Activitat Física de Dipsalut

 

Introducció

 

El cos humà és moviment i la inactivitat es tradueix en nombroses dolències, malalties i, en definitiva, en bai- xos nivells de salut i de qualitat de vida. El sedentarisme provoca que els òrgans i sistemes disminueixin el seu funcionament o siguin menys eficients. Certs mecanismes fisiològics, fins i tot, deixen de produir-se. En conseqüència, es relaciona amb moltes de les malalties no comunicables (aquelles que no venen marcades genèticament).

 

No obstant aquesta evidència, encara són massa les persones que mantenen estils de vida sedentaris. A la demarcació de Girona, 3 de cada 10 persones d’entre 15 i 69 anys no es mouen suficientment. Una dada pitjor que la mitjana catalana, on 8 de cada 10 persones mantenen nivells d’activitat física considerats com a saludables*.

 

Davant d’aquesta situació, cal continuar promovent l’activitat i l’exercici físic regular a la demarcació. La ciutadania ha de prendre consciència de les necessitats reals del cos i de la importància de defugir estils de vida sedentaris.

 

Aquests estils de vida no són, però, exclusivament, una opció individual. Són una construcció social, econòmica i culturalment condicionada. Les nostres decisions personals estan influïdes de manera clara pels determinants socials de la salut. Per això, des de Dipsalut es procura incidir, també, sobre aquests determinants.

 

I què és un estil de vida actiu? És aquell que inclou dues vessants: la incorporació d’hàbits quotidians ac- tius (desplaçar-se a peu, pujar escales...) i la pràctica regular d’exercici físic (o d’esport), que ha de ser assídua i d’una intensitat adequada. Les recomanacions, dirigides a la població adulta, aconsellen unes 5 hores setmanals d’activitat física, amb presència d’intensitats moderades i altes. També es recomana fer, com a mínim 2 dies per setmana, treball de força de grans grups musculars. En majors de 65 anys i amb problemes de mobilitat, caldria distribuir el volum d’activitat física en tres dies a la setmana o més.

 

Amb aquest programa fomentem estils de vida actius. Posem a l’abast de la població la pràctica d’activitat física de manera planificada, estructurada i repetitiva, dins un pla d’exercici dirigit a millorar la condició física de la persona i l’estat de salut general, incloent-hi la dimensió psicològica, social, espiritual i planetària. Fem accessible l’exercici utilitzant actius de salut com són els Parcs Urbans, les Xarxes d’Itine- raris i altres espais, com ara boscos, platges i altres en- torns naturals, triats conjuntament amb els municipis.

 

Aquest 2024 els municipis en els que s’executi el Programa d’Activitat Física podran optar a 3 tipus d’activitats:

 

 • Sessions d’exercici físic als Parcs Urbans de Salut
 • Caminades usant la tècnica de la marxa nòrdica
 • Activa’t amb la natura

 

El Programa d’Activitat Física de Dipsalut incideix en alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’Agenda 2030. Fomenta estils de vida saludables en persones de totes les edats i, especialment, entre les més grans, i promou, per tant, l’envelliment actiu (ODS 3, que fa referència a la salut i el benestar per a totes les edats). A més, ofereix oportunitats d’aprenentatge en espais d’educació no formals (ODS 4, educació de qualitat), atès que en les sessions dirigides s’hi treballen, entre d’altres, les habilitats per a la vida. També afavoreix la pràctica d’activitat física en grup i en espais verds, entenent aquests últims com una infraestructura urbana de primer ordre, imprescindible per a una ciutat saludable i inclusiva (ODS 11, comunitats inclusives i sostenibles). Finalment, s’incorpora a les sessions accions per a la conservació i ús sostenible dels ecosistemes i accions encaminades a millorar l’educació i la capacitat humana per a mitigar els efectes del canvi climàtic (ODS 13, acció pel clima i ODS 15, vida terrestre).

 


Podeu obtenir més informació sobre les actuacions i el dia a dia d’aquest servei, al web del programa: www.activitatfisica.dipsalut.cat

 


*Un 83,7% dels catalans d’entre 15 i 69 anys mantenen nivells d’activitat física considerats saludables. A la Regió Sanitària de Girona la mitjana és inferior, del 73,9%. Aquestes dades estan extretes de: Schiaffino A. i Medina A. L’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús de serveis sanitaris a Catalunya, 2021. Resum executiu dels principals resultats de l’ESCA del 2021. Barcelona. Direcció General de Planificació en Salut. 2022.

Objectius

 
 • Facilitar que les persones usuàries coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física a la seva vida quotidiana.
 • Crear nous espais de socialització, establir vincles entre els participants, millorar les relacions interpersonals, oferir alternatives sanes per a l’ús del temps lliure i incrementar el seu grau de motivació respecte a l’activitat física.
 • Afavorir que les dinamitzacions esdevinguin una experiència satisfactòria per a les persones usuàries perquè els utilitzin de forma regular.
 • Oferir opcions per explorar les habilitats per a la vida.
 • Oferir eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar sentit a la vida.
 • Facilitar a les persones usuàries espais de reflexió sobre la seva salut i la natura, proporcionant-los estratègies per a incrementar el benestar emocional i el sentiment d’unitat i pertinença a la natura.
 • Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides d’exercici físic i marxa nòrdica, en les que s’integri l’entrenament físic, l’entrenament de les habilitats per a la vida i el binomi salut-natura.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. Es prioritzaran els ajuntaments que hagin implementat el programa durant l’any anterior mantenint un grup estable de persones usuàries i, seguidament, aquells que presentin factors socioeconòmics més desfavorables.

El programa està dirigit a tota la població, amb una atenció especial als col·lectius amb major vulnerabilitat. La captació de participants es realitza mitjançant intervencions comunitàries d’informació i sensibilització adreçades a persones adultes.

Desenvolupament de les actuacions

 

El programa es desenvolupa, bàsicament, mitjançant tres actuacions:

 

 • Divulgació i mobilització comunitària per engrescar els diferents grups a participar en les sessions programades i establir sinergies entre els diferents agents dels municipis.
 • Formació continuada per les i els professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure com a dinamitzadors dels equipaments
 • Sessions d’exercici físic dirigides per assolir els objectius del programa.

 

Actualment el programa ofereix 3 ofertes d’activitat:

 

1. Sessions d’exercici físic
Destinades a aquelles persones amb un nivell d’activitat física baix. En aquests grups es realitzarà una activitat física suau (exercicis de força, mobilitat articular, exercicis aeròbics suaus i estiraments) als Parcs Urbans de Salut que Dipsalut ha instal·lat a la demarcació de Girona o en altres espais naturals.

 

2. Caminades usant la tècnica de la marxa nòrdica
La marxa nòrdica és un exercici físic que consisteix a caminar mantenint el patró bàsic de la marxa humana però incloent dos bastons especialment dissenyats per impulsar-se i augmentar el rendiment de la marxa.
Ens ofereix una manera senzilla, natural, i molt eficaç, de millorar la condició física, i de tonificar la musculatura, independentment de l’edat, el sexe i la preparació física, practicar-lo esta a l’abast d’una gran part de la població.

 

3. Activa’t amb la natura
Les activitats incloses en aquesta intervenció es basen en les “5 vies cap al benestar a través de la natura” de la iniciativa Healthy Parks, Healthy People (activa’t, adona’t, connecta, aprèn i implica’t), perquè la salut de les persones i la de la natura estan íntimament vinculades. Els grups d’Activa’t amb la natura realitzaran caminades usant la tècnica de la marxa nòrdica combinades amb activitats de connexió amb l’entorn i amb el grup com, per exemple, relaxació guiada, exploració sensorial, descoberta naturalista o iniciatives de voluntariat ambiental. S’hi treballa el concepte de salut planetària, en què la salut dels humans és interdependent amb la dels entorns en els que vivim.

 

Totes les activitats s’orienten a la millora de la condició física i de l’estat de salut general, incloent-hi el benestar psicològic, emocional i social. Alhora es facilitaran espais per a l’entrenament de les habilitats per a la vida dels participants, per la posada en valor i cura de l’entorn, la sostenibilitat, així com la implicació dels participants en la conservació dels espais naturals i en la generació de territoris sans i sostenibles.

 

De manera continuada el nostre equip de dinamització es forma, amb l’objectiu adaptar-se a les noves realitats que apareixen als municipis on es realitza la intervenció.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud del servei de dinamització

 

Del 29 de novembre al 13 de desembre del 2023.

 

Els ajuntaments interessats en participar al programa han de presentar la sol·licitud de prestació d’aquest servei per via electrònica des del SIMSAP, accedint al model de sol·licitud:


Pm01. Programa d’Activitat Física

 

L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Es prioritzaran els ajuntaments que hagin implementat el programa durant l’any anterior mantenint un grup estable de persones usuàries i seguidament aquells que presentin factors socioeconòmics més desfavorables.

 

En cas que no s’hagi exhaurit el pressupost una vegada tancat el període de sol·licitud, i de manera excepcional, es podran acceptar demandes fora de termini.

 

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

Dins el programa es forma continuadament els professionals que dinamitzen les activitats. Actualment s’està treballant per oferir-los noves formacions. Podeu consultar la informació actualitzada sobre aquesta qüestió a l’apartat “Formació” de la pàgina web de Dipsalut.

Tornar
En aquests moments no es pot recuperar la sol·licitud de la base de dades, torni-ho a provar mes tard. Gràcies.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització