Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm09. Programa per a famílies


 

Web del Programa per a famílies de Dipsalut

 

Us informem que el programa diposa d'una web pròpia amb tota la informació i recursos per treballar la criança positiva i el bon tracte infantil. 

Introducció

La infància i adolescència es consideren períodes crucials pel desenvolupament de les persones i constitueixen la base del que serà una vida saludable i plena al llarg del seu cicle vital. Nombroses investigacions confirmen que els entorns estimulants i positius en els primers anys de vida influencien en el desenvolupament dels infants i joves en tots els aspectes de la seva vida. També s’emfatitza la importància de créixer en una atmosfera de felicitat, amor i comprensió, com a requisit necessari per aconseguir el desenvolupament ple i harmoniós de la personalitat. Per aquest motiu la família i les persones amb rol de cures han de rebre la protecció i l’acompanyament necessaris per a poder assumir plenament les seves responsabilitats dins de la comunitat.

Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament de polítiques públiques sobre criança positiva i benestar infantil arreu del territori gironí, Dipsalut proposa el Programa per a Famílies, que pretén fomentar les habilitats de les persones amb infants a càrrec a través de compartir eines i recursos que facilitin acompanyar la mainada en el reconeixement i la gestió de les emocions. Alhora, també es proporcionen espais de diàleg, confiança i cura, on les famílies i adults amb infants i joves a càrrec puguin posar en comú experiències i trobar-hi comprensió i suport.


El programa es va iniciar de manera pilot al llarg del curs 2018-19, i des de llavors s’ha vinculat al programa educatiu “Sigues tu: eines i actius per a la salut”, com a un recurs per intervenir i acompanyar també a les famílies dels centres educatius on aquest s’implementa.

Aquest any, com a novetat, la proposta per a famílies de Dipsalut es presenta com un programa més del catàleg de recursos.
D’aquesta manera es tenen en compte la diversitat d’actius comunitaris des d’on es poden organitzar les intervencions de criança, i es facilita la participació del màxim nombre de famílies i de professionals que treballen en la seva atenció i acompanyament.


El programa té en compte els eixos de desigualtat i l’impacte dels determinants socials en la seva implementació, i hi vol posar una especial cura a través d’estratègies basades en el concepte d’universalisme proporcional segons el qual per reduir les desigualtats en salut, les accions que s’iniciïn han de ser universals així com han de seguir una escala i una intensitat proporcionals al nivell de desavantatge social i econòmic (Marmot Review, 2010).


El Programa per a Famílies s’orienta cap a un seguit d’Objectius de Desenvolupament Sostenible per a l’Agenda 2030, contribuint a transmetre als infants i les seves famílies valors com la cultura de pau, la igualtat de gènere i els estils de vida saludables (ODS 4, educació de qualitat) En el programa es fomenta la valoració i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar, promovent la implicació dels infants a les llars i espais de convivència independentment del seu gènere (ODS 5, igualtat de gènere). I es treballa també per reduir les desigualtats i aportar recursos en aquells contextos socials més vulnerables (ODS 10, reducció de les desigualtats).

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona interessats en oferir acompanyament a les famílies i que disposin de qualsevol equipament municipal que els presti serveis, per exemple: centre educatiu, centre cívic, biblioteca, punt d’igualtat, etcètera. Els ajuntaments també poden fer la sol·licitud del programa a iniciativa de les associacions de famílies dels centres educatius del municipi.

Persones beneficiàries
Famílies, pares, mares i persones cuidadores amb un rol de cura d’un infant, adolescent o jove.
Professionals de la comunitat del camp social, sanitari i educatiu que treballen en aquest àmbit.

Objectius

 • Facilitar a les famílies espais de formació i reflexió sobre la salut i el benestar dels infants, adolescents i joves.
 • Proporcionar estratègies de criança positiva i acompanyar les famílies en les seves tasques educatives i de cura.
 • Fomentar la formació i els espais compartits entre les famílies, els professionals i la ciutadania en general per potenciar el desenvolupament de les polítiques públiques sobre criança positiva i bon tracte infantil.

Desenvolupament de les actuacions

Taller presencial «Com parlar als infants»: s’ofereix a les famílies un taller de 6 sessions de 2 hores de durada cadascuna per aprofundir en l’estratègia de criança positiva, les habilitats parentals i el bon tracte infantil. Una professional de l’equip tècnic del Programa per a famílies durà a terme aquesta formació.


Les temàtiques que es treballen durant aquestes 6 sessions són: acompanyar els infants en la gestió de les emocions i els sentiments, fomentar la col·laboració familiar, buscar alternatives al càstig, estimular l’autonomia, l’elogi i l’autoestima i com desfer-nos de les etiquetes. Cada participant rep un quadern de treball per a poder seguir el taller.


Les sessions es podran dur a terme en centres educatius o en altres equipaments municipals. Per organitzar-les i crear el grup de famílies és necessària la col·laboració d’un responsable del recurs municipal, centre educatiu o entitat.


En el desenvolupament d’aquest taller es poden incloure aquest dos serveis associats:

 

 • Servei de monitoratge per a infants: de forma paral·lela a les sessions dels adults es pot organitzar un taller educatiu amb els infants. Estan conduïts per monitoratge i es realitzen activitats d’educació emocional des el lleure educatiu. Això permet afavorir l’assistència de les famílies a la formació i promoure la continuïtat del treball d’aquestes competències psicosocials a casa amb tota la família.
 • Servei de suport: en aquells contextos ens els quals existeixin barreres que dificultin l’assoliment dels objectius del taller es podrà comptar amb el suport d’una professional especialitzada en mediació comunitària, que permetrà adaptar la metodologia i la implementació del taller formatiu a aquells casos que ho requereixin.

 

Per conèixer més detalladament el funcionament i els serveis inclosos al programa, podeu contactar amb Dipsalut (972 414 720 o families@dipsalut.cat. També es pot consultar la pàgina web www.families.dipsalut.cat en la qual s’amplia i s’actualitza tota la informació.

 

Cost i finançament

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

Del 29 de novembre al 18 de gener de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre febrer i juny de 2024.

Del 3 d’abril al 8 de maig de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre setembre i desembre de 2024.

 

 • L’han de sol·licitar els ajuntaments que vulguin comptar amb aquest suport a les famílies i desenvolupar-lo en algun dels seus equipaments municipals. També poden demanar-lo per a aquells centres educatius o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA) que li hagin comunicat la voluntat de participar-hi. La sol·licitud s’ha de fer des del SIMSAP, per via electrònica, accedint al model: Pm09. Programa per a Famílies.


Tindran prioritat els centres educatius o municipis que no hagin implementat el programa en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables.
Els ajuntaments podran fer el seguiment de les actuacions a través el SIMSAP.
En cas que no s’hagi exhaurit el pressupost una vegada tancat el període de sol·licitud, i de manera excepcional, es podran acceptar demandes fora de termini.

 

 • Altres administracions i entitats de caràcter no lucratiu que atenguin famílies i vulguin desenvolupar una estratègia de criança positiva, bon tracte infantil i drets dels infants, també poden demanar el Programa per a famílies. En aquest cas cal fer-ho des de la Seu Electrònica, accedint al model: Pm09. Programa per a famílies

En cas que no s’hagi exhaurit el pressupost una vegada tancat el període de sol·licitud, i de manera excepcional, es podran acceptar demandes fora de termini.

 

Formació associada

A més de les accions presencials, Dipsalut organitza i gestiona formació telemàtica. Els ajuntaments en poden fer difusió per oferir-la a les famílies i a la ciutadania del seu municipi. De la mateixa manera, altres administracions o entitats poden donar a conèixer aquesta oferta formativa entre els públics que considerin adequats:

 

 • Càpsules formatives telemàtiques: són formacions en línia de la mà de diferents professionals que donaran recursos i eines per acompanyar les famílies en temes relacionats amb la salut, el benestar i la criança. Cada trimestre escolar s’ofereixen noves càpsules amb temàtiques diferents: ús de pantalles, acompanyament a la sexualitat, prevenció de les relacions abusives, assetjament escolar, etc. La mateixa càpsula es repeteix diversos dies i en horaris diferents per tal de facilitar l’assistència i la conciliació familiar i laboral.
 • Recursos a la pàgina web: les famílies i els professionals poden consultar aquest banc de recursos on hi ha fitxes, àudios, vídeos, contes i lectures recomanades sobre temàtiques relacionades amb la criança, l’educació i la salut. D’aquesta manera es poden seguir treballant aquestes competències a casa i a l’àmbit laboral.
 • Taller telemàtic «Com parlar als infants»: el mateix taller que s’ofereix de manera presencial es pot realitzar telemàticament des de casa, seguint les sessions amb el suport d’un quadern que s’envia a cada participant. Cada trimestre escolar s’ofereixen 4 edicions amb horaris diferents: matí, migdia, tarda o vespre. Aquests grups són oberts a totes les famílies de la demarcació de Girona, que poden escollir l’edició que els vagi millor. D’aquesta manera es pretén facilitar l’assistència i la conciliació familiar i laboral.
 • Formació per a professionals: Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa sobre criança positiva, bon tracte infantil i drets dels infants a professionals de serveis socials, sanitaris i educatius de la demarcació de Girona que treballen en l’atenció a famílies.

 

Tota aquesta oferta es pot consultar a la pàgina web www.families.dipsalut.cat i en el cas de les formacions per a professionals, també al web de formació de Dipsalut.
Per aresoldre dubtes o obtenir informació addicional, podeu dirigir-vos al 972 414 720 o a families@dipsalut.cat.

Tornar

Sol·licitud del programa Pm09

Hi ha dos períodes de sol·licitud: 
 • Del 29 de novembre al 18 de gener de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre febrer i juny de 2024.
 • Del 3 d’abril al 8 de maig de 2024. En aquest període es sol·licitaran aquells tallers que es vulguin dur a terme entre setembre i desembre de 2024.

Per accedir a la fitxes del tràmit “Sol·licitud programa Pm09” seleccioneu els enllaços següents:

Per a més informació:

 

972 414 720

 

esoler@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització