Programes per línies d'actuació

Introducció

L’aigua és un bé escàs i un recurs imprescindible per a la vida i per a la salut de les persones. L’experiència ha evidenciat la importància de les estratègies preventives de gestió de riscos que vetllen per la salubritat de l’aigua des que es capta fins que arriba a l’aixeta del consumidor final.

La qualitat de l’aigua potable està directament relacionada amb la salut ja que pot ser un vehicle de contaminants tant d’origen biològic (virus, bacteris o paràsits), com químic (nitrats, ferro, plaguicides...) o físic (terbolesa, sorres, etcètera). Per això gestionar els riscos sanitaris associats a l’aigua és una qüestió prioritària.


La salubritat de l’aigua de consum humà es controla amb una combinació de mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament, i gestió de la distribució i manipulació de l’aigua. Per dur a terme aquestes intervencions preventives cal la coordinació, el treball conjunt, de les diferents administracions, de les entitats públiques i privades i dels ciutadans. Han de concórrer els esforços dels ens gestors i de les administracions sanitàries i ambientals, des de de la Unió Europea fins a l’àmbit local.


Els municipis tenen la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu territori sigui apta per al consum. Dipsalut els dóna suport en aquesta tasca amb dos programes orientats a garantir la innocuïtat de l’aigua de boca.

 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització