Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm04. Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi al Municipi

 

Introducció

La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d’una evolució dels valors i les maneres de sentir i viure els esdeveniments traumàtics. Això ha repercutit en la manera com les persones afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

Davant de situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d’afrontament, cal minimitzar els danys causats pel trauma que es viu, canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies i preparar les persones per afrontar el dolorós procés que sovint els espera i ajudar-les a reprendre el control sobre les seves vides, sovint perdut durant el pas per la fase de xoc posterior al trauma.

Així doncs, donar suport i eines per afrontar aquests fets a les persones afectades per situacions d’alt impacte ha esdevingut una nova necessitat a la qual cal donar resposta. Progressivament, i de manera específica, les diferents administracions les han anat implementant.
L’objectiu d’aquest servei és proporcionar assistència psicològica especialitzada des del primer moment a aquelles persones que ho necessitin.

L’Equip de Psicologia de Dipsalut (EPSI-DIPSALUT) que duu a terme aquesta tasca està format per professionals especialitzades. El seu àmbit de treball comprèn tant la intervenció individual com col·lectiva, per a les víctimes directament afectades, els seus familiars, també, els equips de professionals que hi actuen, si escau.

Les alcaldesses i els alcaldes o altres persones autoritzades de tots els municipis gironins podeu sol·licitar, en qualsevol moment, l’atenció psicològica per a les víctimes d’un fet traumàtic. Per fer-ho, només cal trucar al telèfon del servei, que s’haurà facilitat des de Dipsalut.

El programa està directament relacionat amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’Agenda 2030. Pretén garantir l’accés universal a un sistema sanitari de qualitat i eficaç a les víctimes de situacions de crisi i catàstrofes (ODS 3, salut i benestar), incentiva l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida dels equips de primera intervenció (ODS 4, educació de qualitat) i ofereix assistència integral a les dones víctimes de qualsevol tipus de situació d’explotació (ODS 5, igualtat de gènere).

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Objectius

 

 • Posar a disposició dels municipis un servei d’atenció psicològica en situacions de crisi, emergència, desastre, catàstrofe o agressions sexuals.
 • Formar els professionals dels serveis de primera resposta (cossos de policia, de bombers, de protecció civil...) en la gestió psicològica en situacions d’emergència.
 • Generar sinergies entre els diferents equips de professionals que treballen en el camp de les emergències psicològiques.

Desenvolupament de les actuacions

El programa s’activa trucant al telèfon de la coordinació del servei proporcionat per Dipsalut (el número només es posa a disposició dels activadors/es qualificats/ des). És la coordinació qui, en una última instància i sota criteri professional, pren la decisió d’activar-lo.


Un cop feta la trucada, la persona responsable de la coordinació es compromet a respondre i activar el sistema en un màxim d’una hora des de la recepció de la demanda. Si s’activa el servei, els psicòlegs necessaris es desplacen al lloc corresponent per atendre les víctimes.

 

 • El servei es presta en les situacions següents:
 • Morts traumàtiques i/o amb alt potencial traumàtic (especialment d’infants i adolescents).
 • Víctimes de delictes violents (incloses les agressions sexuals).
 • Accidents amb múltiples víctimes.
 • Desastres amb víctimes, molts danys materials o que generin alarma social.
 • Atenció a professionals (policies, bombers, sanitaris, treballadors socials...) sotmesos a situacions d’alt potencial traumàtic.


La resta de casos estan condicionats a la valoració prèvia de la persona responsable de l’Equip de Psicologia de Dipsalut.

El servei està actiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Dona cobertura a tots els municipis de la demarcació de Girona. Està coordinat amb els Equips de Resposta Immediata en Emergències de la Creu Roja i el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Per obtenir més informació del programa, es recomana visitar el portal web de Dipsalut. També es pot visualitzar el vídeo de presentació del mateix.

Sol·licitud

No cal sol·licitud formal prèvia.

Activació del servei

El servei s’activa amb una trucada telefònica al Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi al Municipi (número restringit; facilitat per Dipsalut als activadors qualificats).

Poden activar-lo:

 • Alcalde/alcaldessa o altres regidors/es en qui delegui.
 • Cap de la Policia Local o comandament responsable en qui delegui.
 • Cap de Protecció Civil municipal.
 • Responsable dels serveis socials municipals o comarcals.
 • Cos dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
 • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquests activadors/es poden sol·licitar el servei psicològic en situacio de crisi trucant, en qualsevol moment, al telèfon del coordinador (operatiu les 24 h i els 365 dies a l’any).

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït. El cost està íntegrament assumit per Dipsalut.

Formació associada

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 • Curs de primers auxilis en situacions d’emergència
 • Curs d’autoprotecció psicològica per a integrants dels equips d’emergències
 • Curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de violència sexual

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pm04

No cal sol·licitud formal prèvia.


Activació del servei

El servei s’activa amb una trucada telefònica al Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi al Municipi (número restringit; facilitat per Dipsalut als activadors qualificats).


Poden activar-lo:

 • Alcalde/alcaldessa o altres regidors/es en qui delegui.
 • Cap de la Policia Local o comandament responsable en qui delegui.
 • Cap de Protecció Civil municipal o comandament responsable en qui delegui.
 • Responsable dels serveis socials municipals o comarcals.
 • Cos dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya
 • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Aquests activadors/es poden sol·licitar el servei psicològic trucant, en qualsevol moment, al telèfon del coordinador (operatiu les 24 h i els 365 dies a l’any).

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització