Introducció

La formació contínua dels professionals de l’àmbit de la política i promoció de la salut esdevé una eina essencial en l’actualització dels coneixements i la creació de xarxes relacionals que permetin una millora global de les actuacions.

 

En aplicació del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen TEMPORALMENT totes les formacions presencials previstes al catàleg de formació de Dipsalut. S’està treballant per poder oferir en breu alguns dels cursos previstos en format online.

Actualment s’està impartint el Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions d'emergència.

S’informarà dels canvis en la programació a través de la pàgina web.


Les polítiques i la promoció de la salut són un àmbit especialment dinàmic i actiu en la innovació de les tècniques i metodologies d'intervenció. Una societat canviant com la nostra requereixuna adaptació sistemàtica de les intervencions i una capacitat de resposta àgil als nous reptes que es van plantejant.

 

Per això cal promoure la reflexió i l'acció i, alhora, un esperit constant d'innovació i recerca.

 

Dipsalut vol apostar en aquesta línia de formació per oferir als professionals de referència una sòlida formació de base, així com espais de reflexió i intercanvi sobre les noves tendències i línies d'intervenció en polítiques i promoció de la salut.

 

La formació és la base d'un treball reflexiu sobre la pròpia realitat, que permet accions més ajustades a les necessitats de la població i la innovació en els plantejaments d'intervenció comunitària.

Submenú

Aquesta linia no disposa de cursos.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització