Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

Introducció

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa "Sigues tu: eines i actius per a la salut", formació continuada pel professorat que està duent a terme el programa.  Té l’objectiu d’aprofundir en les capacitats del professorat i crear sinèrgies entre els diferents centres participants en el “Sigues tu”.

Concretament es duran a terme 5 sessions de 4h de durada sobre les habilitats per a la vida en educació per a la salut:


Sessió 1: 28 de gener de 2017. Habilitats de comunicació interpersonal i empatia.


Sessió 2: 18 de febrer de 2017. Habilitats per augmentar l’autoestima, control intern, assumir responsabilitats i generar o aconseguir canvis.


Sessió 3: 25 de març de 2017. Habilitats per a la col·laboració i el treball en equip, habilitats de defensa i habilitats per a la negociació i el refús.


Sessió 4: 22 d’abril de 2017. Habilitats per a la presa de decisions, la solució de problemes i el pensament crític.


Sessió 5: 27 de maig de 2017. Habilitats per a la gestió de les emocions i sentiments i per a la gestió de l’estrès.


En cadascuna de les sessions s’incorpora el pensament creatiu com a eix vertebrador de totes aquestes habilitats.

Les cinc sessions donen una visió complerta de les 10 Habilitats per a la vida definides per la OMS l’any 2003 i que constitueixen el marc de referència del programa Sigues tu. Assistir a totes les sessions és l’opció ideal tot i que també podeu optar per anar només a aquelles sessions que més us interessin. Cal fer la inscripció individualment a les sessions a les que assistireu a partir del 2 de desembre en aquesta mateixa pàgina.

Aquesta formació està acreditada pel Departament d’Ensenyament pels docents que estan duent a terme el programa ”Sigues tu”. Concretament, hi ha tres opcions d’acreditació segons l’assistència a les diferents sessions:

Opció 1: Habilitats per a la vida en el marc del Programa “Sigues tu” (50h)
Les hores es reparteixen de la següent manera:
20 hores presencials (en 5 sessions presencials, assistència del 80%), 20 hores de treball propi i 10 hores d’implementació del treball a l’aula a través del programa “Sigues tu”.

Opció 2: Habilitats per a la vida en el marc del Programa “Sigues tu” (30h)
Les hores es reparteixen de la següent manera:
12 hores presencials (en 3 sessions presencials a escollir entre les 5 proposades), 12 hores de treball propi i 6 hores d’implementació del treball a l’aula a través del programa “Sigues tu”.

Opció 3: Habilitats per a la vida en el marc del Programa “Sigues tu” (20h)
Les hores es reparteixen de la següent manera:
8 hores presencials (en 2 sessions presencials a escollir entre les 5 proposades), 8 hores de treball propi i 4 hores d’implementació del treball a l’aula a través del programa “Sigues tu”.

Un cop feta la inscripció, per tal d’obtenir l’acreditació, us enviarem l'enllaç per a registrar-vos a través del portal de l’ICE.
 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització