Noticia

Imatge de l'acte de signatura dels PECT. Autor: Martí Artalejo

18/05/2018

Signatura del conveni per a l’Observatori

Aquest 16 de maig s'han signat els cinc convenis de col·laboració per a l'execució dels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). Un d’aquests convenis ha de permetre a Dipsalut desenvolupar un observatori de desigualtats socials i en salut.

L’Observatori s’encarregarà d'obtenir i compartir informació objectiva sobre les diferents condicions de vida de les persones al territori i de com aquestes desigualtats porten a diferents nivells de salut i qualitat de vida. Aquest coneixement es compartirà per tal de poder fonamentar polítiques, programes i accions que permetin combatre les desigualtats socials que hi ha a la base de les desigualtats en salut. L'Observatori vol, doncs, esdevenir una útil eina per a diagnosticar la realitat i les tendències a cada territori, amb un focus especial sobre les desigualtats socials, i poder dissenyar i implementar polítiques veritablement efectives. 


Dipsalut desenvoluparà aquest projecte en el marc del conveni de col·laboració “Girona, regió saludable”, que implica també l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) i la Fundació Salut Empordà i que busca crear un sistema innovador de gestió cooperativa entre els agents de salut del territori per tal d’abordar noves intervencions en promoció de la salut i benestar, especialment en població depenent i vulnerable.


La meitat del cost del “Girona, regió saludable” es finançarà amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). Una quarta part va a càrrec de les mateixes entitats que lideren cada acció. El 25% restant estarà finançat per la Diputació de Girona.

 

En total s’han signat cinc convenis per a l’execució dels PECT:

- Innovació: “Girona, ecosistema innovador”. 2.482.976,84 euros. Diputació, Universitat, Ajuntament de Figueres i Consell comarcal de La Selva.
Aquest projecte proposa organitzar la demarcació de Girona com un veritable sistema territorial d'innovació, operatiu i coordinat, millorar la competitivitat i treballar la transferència de coneixement des de la universitat a les empreses.

- Turisme: “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”. 1.436.722,72 euros. Diputació, Consell Comarcal de l'Alt Empordà; Consell Comarcal del Pla de l'Estany; Agència Ripollès Desenvolupament; Consell Comarcal de la Cerdanya; Consorci Vies Verdes; i Universitat de Girona.Aquest projecte proposa posar en valor el patrimoni natural i cultural, la creació d'una xarxa de camins intel·ligents i accessibles, el treball en xarxa, i l'ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels agents turístics.

- Aigua: “Girona, regió sensible a l'aigua”. 2.656.084,26 euros. La Diputació, la Universitat l'IRTA, la Fundació Mas Badia, la Junta Central d'Usuaris i la Fundació Mar; a més, compta amb la participació de 10 entitats més del Baix Ter que, encara que no en són beneficiàries, aporten coneixement i expertesa al projecte.Aquest projecte desplegarà, mitjançant instruments i tècniques que milloraran l'ús i la gestió de l'aigua i el sòl, un conjunt d'operacions destinades a reduir la inestabilitat hidrològica i a refermar la competitivitat dels diversos sectors socioeconòmics.

- Cultura: “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. 3.650.664,09 euros. Diputació i Ajuntament de Girona. Aquest projecte serà un dinamitzador de l'activitat cultural del territori, una eina de coordinació i foment de les arts, que contribueixi a l'activació de l'economia i generi ocupació de qualitat per impulsar les indústries culturals i creatives com a sector econòmic potent i fer emergir el talent cultural. També s'utilitzaran part de la subvenció en la rehabilitació i reforma de l'antic cinema Modern.


- Salut: “ Girona, regió saludable”. 2.916.481 euros. Dipsalut, Idibgi Fundació Salut Empordà. L'objectiu del projecte és crear un sistema innovador de gestió cooperativa entre els agents de salut per, aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, abordar noves polítiques de promoció de la salut i benestar i prevenció de les malalties cròniques més prevalents a la comunitat i, especialment, en la població depenent i vulnerable.

 

L’acte de signatura dels convenis s’ha dut a terme aquest 16 de maig a la sala de plens de la Diputació de Girona i ha comptat amb representants de totes les entitats implicades.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització