Notícies

 

Avaluació de les condicions sanitàries de les sorres

Imatge de les actuacions del programa per a la salubritat de les platges. L'Estartit, juliol 2021

09/08/2021

Avaluació de les condicions sanitàries de les sorres

Un estiu més, avaluem les condicions higièniques i sanitàries de les sorres d'una norantena de platges dels vint municipis del litoral gironí.

Aquests controls s'inclouen al Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges. L'altre gran àmbit d'actuacions del qual és la prevenció de la legionel·losi (s'efectuen neteges i desinfeccions de les dutxes i rentapeus, així com controls analítics de la seva aigua). A més, en els últims dos anys, el Programa ha incorporat mesures de suport als ajuntaments enfront la Covid-19. Assessorem en relació a la normativa i recomanacions vigents, i sobre com aplicar-les en cada cas. També, lliurem materials divulgatius amb les precaucions a prendre per part dels usuaris.

 

El control microbiològic de les sorres de les platges permet valorar-ne la higiene i les condicions sanitàries. Així es pot determinar si les pautes de manteniment i neteja són adequades i suficients o si, per contra, hi calen canvis. En aquest darrer cas, Dipsalut recomana a l'ajuntament afectat noves rutines.

 

L'objectiu final dels controls és protegir la salut de les persones, ja que una higiene deficient de la sorra pot causar problemes dermatològics als banyistes.

Els mètodes que s’usen per dur a terme aquesta part del programa de salubritat de platges són els següents:


- Es fan mostreigs de la sorra perimetral de les plataformes de les dutxes i de la sorra de platja situada a uns 5 metres d’aquestes instal·lacions. Es duen a terme a l’estiu, en 2 períodes diferents, a inici de temporada (juny) i a ple estiu (agost).


- Les mostres de sorra que s'han pres, es porten als laboratoris. Allà es fa la determinació i recompte d’Escherichia coli i enterococs fecals (utilitzant el mètode analític de recompte del nombre més probable en medi líquid (Colilert i Enterolert)).


- S’avaluen els resultats (seguint els criteris establerts per l’Institut Pasteur de Lille).


- S’introdueixen les dades al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública i es comuniquen als ajuntaments tant els resultats com, si s’escau, mesures correctores per millorar les condicions sanitàries de la sorra.


Pel que fa als resultats obtinguts amb el desenvolupament del programa l'estiu anterior, la gran majoria de mostres tenien bona qualitat sanitària. Només el 28% presentava algun paràmetre alterat. El problema més habitual va ser la contaminació per restes fecals, que es pot resoldre modificant algunes de les pautes d’ús, i neteja de les platges i els seus equipaments.

 

Les deficiències es van concentrar principalment en les mostres preses a les zones humides, a tocar de dutxes i rentapeus. Cal tenir en compte que aquestes sorres tenen més pressió d'ususaris i que la humitat continuada afavoreix la proliferació de microorganismes. Per això, en aquests punts, cal intensificar les operacions de neteja i manteniment, i prestar especial atenció als sistemes de drenatge. S’ha de tenir en compte que la neteja del perímetre de les dutxes és més complicada de realitzar ja que no es pot fer amb maquinària, sinó que cal dur-la a terme manualment.

 

També cal tenir en compte que s'acostumen a observar més alteracions entre les mostres preses a plena temporada (agost). Aquest fet confirma que cal incrementar les actuacions de cribratge, capgirat i manteniment de la sorra a mesura que avança l'estiu. S’ha de disposar d’un sistema de neteja i manteniment adequat a la densitat d’usuaris de les platges segons cada període.

 

Més informació: Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges (Pt07)Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització