Oferta d'ocupació

Oferta pública d'ocupació 2019

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 25 de gener de 2019, l’Oferta pública d’ocupació per a 2019.

Funcionaris de carrera
Grup Denominació Places Sistema
A1 Tècnics de comunicació i difusió 1 Concurs-oposició (Estabilització)
A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)
A2 Tècnics de salut pública 11 Concurs-oposició (Estabilització)
A2 Tècnics informàtics 3 Concurs-oposició (Estabilització)
C1 Administratius d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)
C2 Auxiliars d'Administració general 5 Concurs-oposició (Estabilització)
E Subalterns d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Les sol·licituds s'hauran de fer quan es convoquin les diferents places ofertades, de conformitat amb el que indiquin les bases reguladores de cadascuna de les convocatòries.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització