Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 3 places de tècnic/a de salut pública (A2), convocatòries 5 i 6/2024

 

Bases i convocatòria del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 3 places de tècnic/a de salut pública, vacants a l'Escala d'Administració Especial de la plantilla de Dipsalut, mitjançant torn lliure:

BOP núm. 82 de 26/04/2024

eTauler

 

ATENCIÓ!

Modificació de les bases del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 3 places de tècnic/a de salut pública, vacants a l'Escala d'Administració Especial de la plantilla de Dipsalut, mitjançant torn lliure:

BOP núm. 86 de 03/05/2024

eTauler

DOGC núm. 9160 de 10/05/2024

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds és del 11/05/2024 al 30/05/2024, ambdós inclosos. CAL INDICAR A LA SOL·LICITUD L'ESPECIALITAT A LA QUE ES PRESENTA SOL·LICITUD.

Per a més informació:

972414720

personal@dipsalut.cat

Llistat d'admesos i exclosos

Admissions i exclusions DEFINITIVES en el procediment (3/7/2024)

eTauler

 

Admissions i exclusions PROVISIONALS en el procediment (12/6/2024)

eTauler

El termini per presentar esmenes de les sol·licituds i/o recusació de membres del Tribunal és del 13/6 al 27/6, ambdos inclosos.

Resultats

Resultats de la fase d'oposició - convocatòria 5/2024

eTauler

 

IMPORTANT:

El termini per presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats és del 15/07/2024 al 19/07/2024, ambdós inclosos, i OBLIGATÒRIAMENT ha d'anar acompanyada de l'excel disponible al següent enllaç:

https://www.dipsalut.cat/upload/documents/2024/07/12/meritsconvocatoria52024.xlsx

Informació addicional:

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització