Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 2 places de tècnic/a informàtic/a, convocatòria 7/2024

 

Bases i convocatòria del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 1 plaça de tècnic/a de gestió, vacant a la plantilla de Dipsalut mitjançant torn lliure:

BOP núm. 130 de 05/07/2024

eTauler

DOGC núm. 9201 de 10/07/2024

Sol·licitud

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds és de l'11/07/2024 al 30/07/2024, ambdós inclosos. 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització