Notes de premsa

14/04/2020

El Projecte educatiu del mosquit tigre s'adapta al tancament de les escoles

 

Ofereix recursos telemàtics, com una presentació on es detallen les característiques de l'insecte, els motius pels que cal controlar-ne la població i la manera de fer-ho. També, proposa un qüestionari per comprovar els coneixements adquirits.

Enguany, el Projecte educatiu del mosquit tigre -que duen a terme Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter- no es pot desenvolupar de la manera habitual. El tancament de les escoles, per la pandèmia de la Covid-19, impossibilita dur a terme les xerrades, tallers i treball de camp que es realitzava cada curs amb l'alumnat de 5è de primària dels centres educatius de la demarcació de Girona.

Per tal que aquesta tasca de corresponsabilització ciutadana en el control del mosquit tigre continuï, s'ha facilitat a les escoles una proposta adaptada a situació actual. L'objectiu és que la transmetin a les famílies per tal que, aquelles que puguin i vulguin, la duguin a terme.

Es tracta d'una presentació virtual (vídeo, àudio, textos i imatges fixes) en la que s'expliquen les característiques del mosquit, el seu cicle vital, els punts habituals de cria i les maneres d'evitar que es reprodueixi. Es posa especial èmfasi en les pautes a seguir per evitar que criï a casa, que es resumeixen en evitar les acumulacions d'aigua, per petites que siguin, buidant regularment testos, galledes o altres recipients que tendeixen a contenir-ne. També s'explica perquè és necessari controlar la població d'aquest insecte, recordant que és vector de transmissió de malalties greus com el dengue, el zika o el chikungunya, de les quals ja se n'ha produït casos autòctons al nostre territori.

Al final d'aquesta presentació, hi ha un qüestionari de 10 preguntes, ideat per poder avaluar el grau de comprensió de la informació transmesa. Un cop omplert, s'ha de clicar per enviar. Després apareix una finestra amb els resultats i amb comentaris relacionats amb la resposta a cada pregunta. D'aquesta manera, l'alumne es pot autovaluar i revisar aquelles qüestions que no hagin quedat prou clares.

El responsable del Servei de Control de Mosquits, Eduard Marquès, subratlla el pes que el Projecte ha tingut en la conscienciació ciutadana: "Les nenes i nens ens hi ajuden molt, des de fa anys. Ells aprenen què cal fer per evitar que el mosquit tigre criï i ho fan. A més, ho transmeten a la resta de la família. Són molt importants en la lluita contra l'insecte". Recorda que les accions de corresponsabilització són clau perquè "vuit de cada deu espais on cria el mosquit tigre són privats i, per tant, a l'Administració li és molt difícil actuar-hi. Cal que tothom s'hi impliqui".

El Projecte educatiu del mosquit tigre es duu a terme des de l'any 2009. Des de llavors, hi han participat més de 70.000 alumnes de 5è de primària del 80% d'escoles de la demarcació.

El Projecte forma part del Programa de vigilància i control del mosquit tigre, que inclou diferents mesures per disminuir la població d'aquest insecte als espais públics, com actuacions per eliminar punts de cria, tractaments antilarvaris o vigilància de les zones problemàtiques. Aquestes accions -que es preveu continuar portant a terme, malgrat la situació actual- s'inicien tan bon punt es detecta activitat d'aquesta espècie de mosquit. Enguany, encara no se n'ha observat. Es preveu que ben aviat, entre finals d'aquest mes i principis de maig, se'n detecti. Llavors començarien els tractaments antilarvaris i la resta d'actuacions necessàries.

NOTA: Adjuntem fotografies d'arxiu, d'edicions anteriors del Projecte educatiu del mosquit tigre. Autoria: Dipsalut

 

Per més informació:
Noemí Guillem, tècnica de Comunicació i Difusió de Dipsalut
650 22 07 66
nguillem@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització