Notes de premsa

21/07/2023

EL CONSELL RECTOR DE DIPSALUT DONA LLUM VERDA A UN PAQUET DE SUBVENCIONS VALORAT EN 1.700.000€

 

Amb aquest paquet ja queden enllestides totes les ajudes de la convocatòria de subvencions de concurrència per aquest 2023, a les quals s’hi han de sumar les aprovades a mitjans de juny per un valor de 805.000€.

També cal afegir-hi les subvencions concedides per plurianualitat per als anys 2022 i 2023, que es varen donar l’any passat i que sumen un import de 1.869.033€.

Per tant, el total de subvencions de concurrència que ha concedit Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona,  per al 2023 puja a 4.373.033€.


Concretament, aquestes són les 7 línies de subvencions que s’han aprovat al Consell Rector del mes de juliol:


1-Convocatòria de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08), per a l'any 2023.

.- Consignació pressupostària: 600.000 €
.- S’han presentat 19 sol·licituds i s’han acceptat totes.

2- Convocatòria de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any2023.

.- Consignació pressupostària: 200.000€
.- S’han presentat un total de 62 sol·licituds les quals han estat totes acceptades.

3- Convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a l'any 2023.

.- Consignació pressupostària: 200.000€
.- S’han presentat 62 sol·licituds, de les quals se’n proposa la concessió de 60 ja que compleixen els requisits de les bases i la convocatòria.


4- Convocatòria de subvencions en matèria d'intervencions terapèutiques per a ONL (SOI), per a l'any 2023

.- Consignació pressupostària: 100.000€
.- S’han presentat 45 sol·licituds, de les quals se’n proposa la concessió de 42 ja que compleixen els requisits de les bases i la convocatòria.


5- Convocatòria de subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres municipals de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial (CMFA i CDEE), per a l'any 2023.

.- Consignació pressupostària: 190.000€, dels quals 75.000€ van destinats als centres municipals de formació d’adults i la resta, 115.000€, als centres docents d’educació especial.
.- S’han presentat un total de 19 sol·licituds i s’han acceptat totes.


6- Convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024.

.- Consignació pressupostària: 380.000€ repartits en 2 anys.
.- S’han presentat un total de 101 sol·licituds, de les quals se’n proposa la concessió de totes elles.


7- Convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de Girona, per a accions formatives adreçades als seus professionals que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la promoció de la salut i l'acció social (FOR), per a l'any 2023.

.- Consignació pressupostària: 30.000€
.- S’han presentat 7 sol·licituds i totes compleixen els requisits de les bases i la convocatòria.


A partir avui ja es pot presentar el compte justificatiu de la subvenció o, si s’escau, demanar la bestreta corresponent. La justificació de les despeses objecte de la subvenció s’haurà d’efectuar entre setembre i octubre de 2023. Podeu consultar la data concreta a la resolució o a la convocatòria.

 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització