COOP. Subvencions de Cooperació internacional al Desenvolupament

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense finalitats lucratives per al finançament de projectes de cooperació internacional promoguts per entitats de la demarcació de Girona.

Destinataris

Les entitats sense ànim de lucre que tinguin seu o delegació a la demarcació de Girona.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- materials i serveis necessaris per fer les activitats
- remuneració dels professionals
- despeses de difusió i comunicació
- despeses de telèfon i viatge (no poden ser superiors al 10% de l’import total del pressupost)

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia detallat en la convocatòria.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria es detallarà en la convocatòria.

Convocatòria

Convocatòria pendent per a l'any 2019.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud de la subvenció

  El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

  Via Internet [Seu electrònica]:

  >> Podeu accedir a la sol·licitud prement

  Per a més informació:

  972414720

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització