Programes per línies d'actuació

Introducció

La salubritat dels espais i equipaments públics, establiments, habitatges i altres indrets de convivència humana és un dels factors que determina la salut de les persones. Per això cal dur-hi a terme actuacions dirigides a reduir els riscos que hi puguin confluir.

La sensibilització de la població en temes de salut s’incrementa dia a dia i, en conseqüència, augmenta la demanda d’actuacions que proporcionin un entorn segur. L’evolució de l’oci ha incorporat noves tecnologies i instal·lacions que poden implicar, també, nous riscos per a les persones.

La normativa sanitària atorga als ens locals competències d’inspecció i autorització, si calgués, dels establiments i indrets següents: via pública i espai públic, centres educatius, centres esportius, piscines i centres d’estètica i higiene personal.
Pel que fa als edificis, habitatges i altres indrets de convivència humana, les autoritats sanitàries han de dur a terme accions de control i vigilància, dirigides a reduir o eliminar els riscos que s’hi detectin.

 

Les autoritats sanitàries han d’actuar en aquest àmbit, sobre el control i vigilància sanitària d’edificis i locals d’habitatge i de convivència humana, per tal d’eliminar o reduir els riscos que s’hi puguin detectar.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització