Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt12. Programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà

 

Introducció

Els simúlids són una família de dípters coneguts genèricament com a “mosca negra”. El seu hàbitat preferit són els entorns amb vegetació prop de rius i torrents. La posta d’ous i el desenvolupament de les larves es fa a l’aigua. Les femelles són molt agressives i produeixen unes picades doloroses. El control de les plagues de mosca negra es fonamenta en la limitació del desenvolupament de les seves larves.


Per gestionar els riscos derivats d’aquests insectes, Dipsalut aplica la lluita biològica contra les larves al riu Ter al seu pas per les comarques del Gironès i el Baix Empordà. L’experiècia assolida ha permès predir amb exactitud el moment en què cal fer el tractament antilarvari. D’aquesta manera, s’ha pogut millorar l’efectivitat i l’eficiència econòmica de les accions.


El desenvolupament continuat d’aquest servei ha fet possible que la incidència i les molèsties ocasionades per aquesta plaga s’hagin reduït significativament, i mantingut, a un nivell baix.


L’any 2023, tant el cabal com la temperatura del riu Ter han sigut històricament anòmals. La situació tan precària durant la primavera als embassaments de Sau i Susqueda, i les restriccions del regadiu per la sequera, han generat un cabal històricament baix, i en conseqüència, una temperatura de l’aigua elevada.


El control de simúlids d’aquest període 2023 ha sigut força similar al de l’any anterior, amb un primer tractament primerenc al març, seguit de quatre tractaments més fins a l’agost, aplicant un total 906 litres i 125 kg de Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) amb una dosificació mitjana obligadament elevada de 7,6 Litres/m³, permetent un notable control de la mosca negra al tram baix del riu Ter.


L’objectiu del control per evitar problemes de simúlids a l’àrea és assolir un llindar de densitat per sota les 50.000 larves per quilogram de macròfit. La monitorització de la densitat ha permès determinar les dates exactes de les cinc aplicacions realitzades per a un control eficient. La primera a principis de març, dues seguides la primera quinzena de maig, seguides d’una quarta a finals de juny i la darrera a mitjans d’agost.


Dipsalut desenvolupa aquest programa coordinadament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.

 

Objectius

  • Establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic de difusió dels simúlids a la demarcació de Girona.
  • Instaurar sistemes de control de la població de simúlids.

Destinataris

 

Ajuntaments de les comarques del Gironès i del Baix Empordà que es troben en l’àrea de difusió de la població de simúlids de la conca del riu Ter i els seus afluents.

Accions

 

  • Vigilància i control de les poblacions descrites al Programa de control de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

Desenvolupament de les accions

  • Seguiment de les poblacions larvàries i aplicació de productes larvicides al riu Ter en els trams del Gironès i el Baix Empordà.
  • Un cop finalitzat el Programa, elaboració d’un informe sobre les actuacions dutes a terme i l’evolució de les poblacions de mosca negra en els diferents trams del riu sota control.
  • Comunicació dels resultats de les actuacions als ajuntaments i als integrants de la Comissió Tècnica per a la Prevenció i Control de la Mosca Negra a les Comarques de Girona.

Normativa

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

No requereix sol·licitud.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt12

 

Ajuntaments de les comarques del Gironès i del Baix Empordà que es troben en l’àrea de difusió de la població de simúlids de la conca del riu Ter i els seus afluents.
 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització