Programes per línies d'actuació

Sanitat ambiental

Introducció

La qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per gaudir de bona salut. Per això, les intervencions que redueixen els riscos presents en el medi en què vivim han de ser una prioritat, tal i com estableixen diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

El medi en què vivim i la salut es troben íntimament lligats i tenen una gran implicació en el nostre benestar.

 

Les actuacions en sanitat ambiental han d’anar dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i a la seva possible repercussió sobre la salut de la població.

 

Són motiu de preocupació per a la salut factors com la contaminació de l’aire interior i exterior, d’origen químic i biològic, la contaminació acústica i electromagnètica i les condicions higièniques i sanitàries deficients dels entorns pels que ens movem.

 

Dipsalut participa –amb programes de servei directe o a través dels de suport tècnic i econòmic- en la gestió de la qualitat de les aigües de consum i en la gestió dels riscos presents en el medi ambient urbà, com la contaminació atmosfèrica, acústica i electromagnètica. També, en les actuacions que es realitzen als equipaments on desenvolupem part de les nostres activitats, com són les instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi.

 

A continuació, detallem els programes que oferim als municipis per fer front a les seves obligacions en aquest darrer àmbit, el de la gestió i control d’instal·lacions amb risc de transmetre la malaltia de la legionel·losi.

 

A través de les actuacions d’avaluació, gestió i control incloses en aquests programes, es contribueix a reduir la transmissió de malalties. S’incideix, doncs, directament sobre l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, que persegueix la millora de la salut i el benestar de tota la població i que, concretament en la meta tercera, fa referència a les malalties transmeses per l’aigua. Els programes amb els que millorem la salubritat de l’entorn també impacten sobre els ODS 6 i 11, que fan referència a les condicions de les ciutats i a garantir la disponibilitat i el sanejament de l’aigua per a totes les persones. La transmissió de coneixements que es fa amb el desenvolupament d’algunes de les accions d’aquests programes, això com l’oferta formativa que hi està associada, contribueix a l’ODS 4 (garantir oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida).

 

Els programes de la línia de sanitat ambiental de Dipsalut contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

 

  • ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”
  • ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
  • ODS 6 “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones”
  • ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”

 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització