Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de vida

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, té com a finalitat donar suport als municipis en el desplegament de programes, projectes i accions en l’àmbit municipal per promoure la salut i una major qualitat de vida. Per fer-ho, impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida i les condicions de vida de les persones.

Introducció

Com pot Dipsalut contribuir a fer que els teus veïns gaudeixin d’uns entorns (residencials, socials...) més saludables?

Les condicions de vida són l’entorn quotidià on les persones neixen, creixen i conviuen. La seva relació amb la salut i la capacitat de desenvolupament personal i de projectes de vida està àmpliament demostrada. Aproximadament la meitat dels factors que influeixen en la salut de les persones s’expliquen per l’entorn físic i per les condicions socials i econòmiques.


Aquestes condicions de vida són el resultat de la interacció de les circumstàncies polítiques, socioculturals, econòmiques i ambientals, i, generalment són fora del control immediat de les persones.


Amb els programes d’aquesta línia de treball, Dipsalut vol busca incidir en aquestes condicions, especialment pel que fa als entorns, perquè siguin més saludables i promotors de la salut i perquè afavoreixin la qualitat de vida, l’autonomia de les persones i el seu desenvolupament vital.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització