Notícies

 

Salubritat i seguretat a les platges

Imatge de les actuacions del programa per a la salubritat de les platges. L'Estartit, juliol 2021

21/06/2022

Salubritat i seguretat a les platges

El programa de suport als ajuntaments per a la salubritat de les platges s’ha endegat a mitjan juny amb les primeres visites, preses de mostres de sorra i desinfeccions de dutxes i rentapeus.

Aquest estiu Dipsalut ha revisat 90 platges de la vintena de municipis del litoral gironí.

Una primera part del Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges (Pt07) correspon a la prevenció de la legionel·losi. Es fa la neteja i desinfecció de dutxes i rentapeus i s’estableixen accions de manteniment perquè no hi pugui proliferar el bacteri legionel·la.

L’altra gran tasca de l'equip tècnic de Dipsalut és avaluar l’estat higiènic i sanitari de les sorres. Es fa prenent mostres a diferents zones (punts de sorra seca, altres d’humida, de major trànsit de persones i/o animals...). L’anàlisi al laboratori d’aquestes mostres en permet conèixer l’estat sanitari. Es mira si hi ha microorganismes patògens, que podrien causar problemes de salut als usuaris de les platges com, per exemple, infeccions a la pell. En el cas que se’n detectin a nivells estimables, se n’alerta urgentment l’ajuntament afectat i es recomanen noves pautes d’ús, neteja i manteniment per solventar-ho.

Els resultats obtinguts amb el desenvolupament del programa els estius anteriors, mostren, en general, una bona qualitat sanitària de les sorres. També evidencien que les deficiències s’acostumen a concentrar a les zones humides, a les sorres properes de dutxes i altres equipaments, així com en les mostres preses quan hi ha una major afluència d’usuaris.

Vistos aquests resultats recurrents, aquest 2022, el programa ha incorporat, com a novetat, una pauta de mostrejos en funció del risc, posant un major esforç en el control d’aquells punts que es mostren problemàtics.

El servei de suport als ajuntaments per a la salubritat de les platges també inclou l’elaboració i distribució de material divulgatiu, com ara plafons, amb les recomanacions que han de seguir els usuaris. A més, els dos darrers anys, a les actuacions habituals s’hi ha sumat l’assessorament als municipis pel que fa a la normativa i recomanacions vigents en cada etapa de la pandèmia, així com materials específics per difondre-les entre els banyistes.


Subvencions per als serveis socorrisme


A banda del programa per a la salubritat de les platges, Dipsalut ofereix als ajuntaments suport econòmic per cofinançar els dispositius de vigilància, salvament i socorrisme (Pt08).

Aquesta línia de subvencions compta amb un import total màxim d’uns sis-cents mil euros i busca ajudar els municipis en la millora de la seguretat dels banyistes.

 

Més informació sobre el programa per a la salubritat de les platges i les subvencions per a socorrisme, accedint a aquest enllaç.


Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització