Oferta d'ocupació

Oferta Pública d'Ocupació 2023

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 4 de desembre de 2023, la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a 2023, segons es detalla a continuació:

FUNCIONARIS DE CARRERA

Grup
Denominació
Places
Sistema
A2
Tècnic de serveis socials (Escala de l’Administració Especial – F2034)
1
Concurs-oposició (Reposició exercici en curs)
A2
Tècnic de serveis socials (Escala de l’Administració Especial – F2002-F2003)
2
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
A2
Tècnic de Gestió (Escala d’Administració General – F2007)
1
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
A2
Tècnic de Salut Pública (Escala d’Administració Especial – F2016-F2023-F2024)
3
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
A2
Tècnic Observatori (Escala d’Administració Especial – F2030-F2031-F2032-F2033)
4
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
A2
Tècnic informàtic (Escala d’Administració Especial -F2009-F2010)
2
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
C1
Administratius (Escala de l’Administració General – F3003-F3009-F3012-F3013-F3014)
5
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)
C1
Operador (Escala de l’Administració Especial – F3015)
1
Concurs-oposició (Reposició extraordinària)


BOP 236 12/12/2023

eTauler Dipsalut

DOGC 9060 14/12/2023

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització