Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 4 places de tècnic/a de L'Observatori (A2), convocatòries 3 i 4/2024

 

Bases i convocatòries del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 4 places de tècnic/a observatori, vacants a la plantilla de Dipsalut mitjançant torn lliure:

 

BOP núm. 40 de 10/04/2024

 

eTauler

 

DOGC núm. 9441 de 12/04/2024

Sol·licitud

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds és del 13/04/2024 al 02/05/2024, ambdós inclosos.

Llistat d'admesos i exclosos

Admissions i exclusions DEFINITIVES en el procediment (4/6/24)

eTauler

Admissions i exclusions PROVISIONALS en el procediment

eTauler

El termini per presentar esmenes de les sol·licituds i/o recusació de membres del Tribunal és del 15/5 al 28/5, ambdos inclosos.

Resultats

Resultats fase oposició

eTauler

IMPORTANT: El termini per presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats és del 19/06/2024 al 26/06/2024, ambdós inclosos, i OBLIGATÒRIAMENT han d'anar acompanyada de l'excel disponible al següent enllaç:

https://www.dipsalut.cat/upload/documents/2024/06/17/meritsconv3-i-423.xlsx

Informació addicional:

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització