ASIA-ASIO. Subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al suport a les inversions en equipaments dels centres d'accio social.

Objecte

Regular les subvencions a ajuntaments i a entitats sense ànim de lucre per al finançament de:

-Despeses d'inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció de persones beneficiàries. Les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l'accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa pública de serveis socials.

- Despeses d'inversió vinculades a la odernització i/o adaptacio del parc de vehicles a la mobilitat dels usuaris

Destinataris

Poden concòrrer a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria els ajuntaments i les entitats sense ànim de lucre que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d'atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions d'acord amb les bases específiques.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

-Obres de rehabilitació, reparació,reforma i adequació.

-Mobiliari.

-Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització; adquisició i instal·lació de sistemes tecnològics.

-Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificades per a la finalitat de l'equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i detallats en la memòria valorada  o projecte tècnic.

-Vehicles nous.

-Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

 

Es consideren despeses no subvencionables:

-Despeses de redacció de projectes.

-Material fungible.

-Despeses de manteniment estructural de l'edifici.

Periode subvencionable

El període subvencionable comprèn de l'1 de gener de 2018 a 31 d'agost de 2019.

Termini de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 26 de febrer de 2019.

Bases

Podeu consultar les bases, publicades al BOP de Girona, núm.98, de 22 de maig de 2018

Convocatòria

Convocatòria publicada al BOP de Girona núm.27, de 7 de febrer de 2019

Resolucions

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d'anuncis e'-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut ( https://seu.dipsalut.cat) en el ternmini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud

  Per ajuntaments Cliqueu aquí

  Per entitats Cliqueu aquí

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització