Serveis [O]bservatori

L’[O]bservatori social, ambiental i de salut de Dipsalut.

 

Dipsalut reconeix la necessitat de promoure l’orientació de les polítiques locals basada en decisions informades o en l’evidència. Per això, és imprescindible la creació de sistemes que permetin monitorar la realitat del territori i tenir dades amb les quals ajudar a la presa de decisions en el disseny, seguiment i reorientació de polítiques.

 

Des del 2019 Dipsalut va apostar per la creació de l’[O]bservatori, amb la voluntat de poder oferir als municipis de la demarcació i altres agents socials i a la ciutadania informació útil i de qualitat sobre les desigualtats socials, ambientals i en salut amb la finalitat de promoure el compromís amb la salut, el desenvolupament humà sostenible, la igualtat d’oportunitats i el bé comú, de forma alineada amb l’agenda 2030.

 

Des de llavors, l’[O] ha realitzat una tasca de revisió d’indicadors de referència en l’esfera de la salut pública, pels àmbits social, de salut, i ambiental. També, es va realitzar un procés participatiu amb agents dels diversos sectors per conèixer les seves necessitats de dades i informació. Fruit d’aquests processos, es va realitzar una selecció d’indicadors, que progressivament van estan disponibles al web de l’[O].

 

A banda de la creació i publicació d’aquests indicadors l’[O] ofereix formació, suport i assessorament tècnic en tot allò que té a veure amb processos de monitoreig de la realitat, quantificació de realitats i descripció de l’estat de la qüestió.

 

Destinataris

 

Els serveis que ofereix l’[O] s’adrecen als ens locals de la demarcació de Girona.

 

L’[O] també ofereix acompanyament i formació a altres administracions, entitats del tercer sector, universitats, centres de recerca, teixit associatiu i, de forma general, a tota la ciutadania per a qui pugui resultar d’interès.

 

Objectius

 

El servei pretén facilitar als municipis i altres actors de la demarcació de Girona a:


• Monitorar la seva realitat social, ambiental i en salut, i així contribuir a ajustar els serveis i programes.
• Ajudar a quantificar realitats-situacions i detectar també necessitats, fortaleses i oportunitats.
• Realitzar processos que permetin descriure l’estat de la qüestió respecte un fet o fenomen.


Accions

Per això s’ha creat el Pobs01 – Programa de suport i assessorament tècnic de l’[O]bservatori que té les següents accions:


• Proporcionar informació i recursos (indicadors, dades, informes, mapes...) que permetin als municipis conèixer la realitat social, ambiental i en salut del seu territori.
• Realitzar assessorament, acompanyament i formació especialitzada en l’àmbit d’especialització de l’[O].

 

Cost i finançament

Es tracta d'un programa gratuït.


Sol·licitud

Per accedir al programa, només cal dirigir-se al web de l’[O]: https://observatori.dipsalut.cat on hi trobareu un formulari de contacte.

 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització