Presentació

Dipsalut, al servei dels municipis

 

A l’estat espanyol i a Catalunya, per llei, les autoritats locals són les responsables de garantir la salubritat en el seu territori. Han de procurar espais i equipaments d’ús públic sanejats i vetllar per un entorn favorable a la salut dels seus ciutadans.

 

Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme autònom de la Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a aquestes obligacions municipals en salut pública. Ho fa proporcionant serveis, suport tècnic i econòmic als 221 ajuntaments de la demarcació de Girona.

 

El ventall de programes que ofereix es recull en l’anomenat “Catàleg de Serveis” . S’hi inclouen programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre entorn --com el  de gestió d’instal·lacions amb risc de legionel·la, el d’avaluació i control de l’aigua de boca, de suport econòmic i tècnic pel control integrat de les plagues....També s’hi ofereixen serveis de l’àmbit de la promoció de la salut -orientats a transmetre hàbits de vida saludables- com el de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables, el de salut bucodental o el “Girona, territori cardioprotegit”.  

 

Per garantir el correcte desplegament d’aquests programes i assistir els municipis en qualsevol tema relacionat amb la salut pública, Dipsalut compta amb la Xarxa d’Agents de Salut Pública Municipal. Cadascun d’aquests professionals manté el contacte permanentment amb les poblacions que té assignades, els assessora, els informa i supervisa tots i cadascun dels serveis que Dipsalut duu a terme sobre el seu territori.

 

Per facilitar la comunicació entre Dipsalut i els ajuntaments i per agilitzar al màxim qualsevol gestió, l’Organisme també compta amb el Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP). És tracta d’una aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes de salut pública (ajuntaments, proveïdors i Dipsalut) i realitzar gestions online com, per exemple, formalitzar les sol·licituds dels serveis.

 

A més de treballar per i amb els ajuntaments, Dipsalut dedica esforços a la formació dels diferents actors que intervenen en salut pública i a la recerca en aquest àmbit. Fruït de la decidida aposta per la investigació n´és, per exemple, la Càtedra de Promoció de la Salut, creada en col·laboració amb la Universitat de Girona.

 

 

Fotografía

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització