Programes de suport econòmic | Convocatòries

Programes de suport econòmic

Nom de la subvenció Informació i Sol·licitud Termini Any
Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV) Veure Pendent de convocatòria 2021
Pm10. Programa «Benestar i Comunitat» Veure Pendent de convocatòria 2021
Pm13/Pm14. Subvencions per a Consultoris Locals, Centres de Formació d'Adults i Centres Docents d'Eduació Especial. Veure Pendent de convocatòria 2021
Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges Veure Pendent de convocatòria 2021
Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes Veure Pendent de convocatòria 2021
Pt15. Programa de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal Veure Pendent de convocatòria 2021

Convocatòries

Nom de la subvenció Dotació Informació i Sol·licitud Termini Any
CEV. Subvencions a organitzacions no lucratives per a la realització d'activitats en matèria de condicions i estils de vida 210,000.00 € Veure Pendent de convocatòria 2021
SOI. Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona 90,000.00 € Veure Pendent de convocatòria 2021
SEC.Subvencions per finançar les despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona 25,000.00 € Veure Pendent de convocatòria 2020
Subvencions a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l'acció social de la demarcació de Girona per a activitats de formació dels seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social 0.00 € Veure Pendent de convocatòria 2020
ASIC. Subvencions a consells comarcals i a consorcis d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de la demarcació de Girona 100,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
CMFA I CDEE. Subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial 190,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
COOP. Subvencions de Cooperació internacional al Desenvolupament 180,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
PT08.Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la demarcació de Girona. 600,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
PT10. Subvencions a ajuntaments per finançar les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 700,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
SAT. Subvencions pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítques municipals de protecció de la salut 260,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
Subvencions per a l'acollida i la inclusió social de joves en risc d'exclusió. 280,000.00 € Veure Convocatòria tancada 2020
Tornar

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització