Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Introducció

L’aigua és un bé escàs i un recurs imprescindible per a la vida i la salut de les persones. Aconseguir un accés a l’aigua potable universal com a servei bàsic, així com l’equitat, disponibilitat, assequibilitat i seguretat, és un dels propòsits descrits pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A Catalunya, es considera que el percentatge de la població que té accés a l’aigua de xarxa és pràcticament del 100%, tot i que hi ha informes que posen de manifest que una part de la població té dificultats econòmiques per poder fer front a la despesa de serveis tan bàsics com aquest. Cal garantir que tots els municipis tinguin aigua suficient i de qualitat, fer que totes les persones puguin accedir-hi, disminuir la hidrovulnerabilitat i aconseguir que els motius econòmics no siguin una barrera per disposar d’aquest servei bàsic.

 

La forma de provisió del servei i la bonificació que aplica Dipsalut redueix notablement la despesa que haurien d’afrontar els ajuntaments i pot afavorir un cost inferior del servei per als ciutadans, a més de promoure l’accés equitatiu i universal, alineat amb l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 1, per erradicar la pobresa, i l’ODS 11, que vol aconseguir ciutats inclusives.

 

D’altra banda, la qualitat de l’aigua de consum humà està directament relacionada amb la salut, motiu pel qual una gestió integrada dels riscos sanitaris associats és una qüestió prioritària i directament relacionada amb l’ODS 3, que fa referència a garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones, i l’ODS 6 per assegurar la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom. A més, l’aigua és un element clau per assolir les metes relacionades amb l’ODS 13, enfocat a la mitigació del canvi climàtic. La transmissió de coneixement d’algunes actuacions (com les visites d’assessorament i l’oferta formativa d’aquest àmbit) permeten desenvolupar objectius lligats a l’ODS 4, vinculat a l’educació de qualitat i a les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida.

 

La salubritat de l’aigua de boca es controla amb una combinació de mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament, i gestió de la distribució i manipulació de l’aigua. Per dur a terme aquestes intervencions, han de concórrer els esforços dels ens gestors i de les administracions sanitàries i ambientals.

 

Els municipis tenen la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial és apta per al consum humà. Dipsalut els ofereix suport també en aquesta tasca amb dos programes orientats a garantir la innocuïtat de l’aigua de boca.

 

L’entrada en vigor del futur reial decret de la qualitat de l’aigua de consum humà suposarà un canvi de paradigma. No només vetllarà per complir amb la qualitat de l’aigua, sinó que també incorporarà els drets socials abans esmentats. A més, ha d’ajudar a incidir en la preservació del medi ambient, amb un major control de les captacions d’aigua i de les fugues estructurals i amb l’anàlisi de contaminants emergents, com ara els microplàstics o alteradors endocrins (es desenvoluparà un altre ODS, el 14, sobre la conservació dels mars i ocens). També vetllarà pel consum sostenible, promovent l’ús de l’aigua d’aixeta (lligat a l’ODS 12, per garantir models de consum i producció responsables). A més a més, reformarà la formació amb nous certificats de capacitació.

 

Els programes de la línia d’aigües de consum humà contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 

  • ODS 1: “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”
  • ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”
  • ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
  • ODS 6: “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones”
  • ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”
  • ODS 12: “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
  • ODS 13: “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes”
  • ODS 14: “Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins.”

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització