Programes per línies d'actuació

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

Introducció

El disseny i l’avaluació de polítiques municipals de promoció de la salut i del benestar són elements clau a l’hora d’aconseguir actuacions ajustades als interessos, les necessitats i les potencialitats de la població i el territori.


L’Ajuntament és l’Administració de proximitat per excel·lència i, sovint, és qui ofereix la primera resposta a les necessitats i problemàtiques de les persones, qui millor coneix les oportunitats que ofereix la realitat i qui més bé pot aprofitar-les. Els ajuntaments tenen, doncs, la voluntat, la necessitat i l’oportunitat d’intervenir, però els recursos amb els que compta no sempre li permeten fer-ho. És habitual que els sorgeixen les preguntes: Què cal fer exactament? Com fer-ho? I, sobretot, amb quins recursos?


Amb els programes d’aquesta línia, Dipsalut es posa a disposició dels ajuntaments i els ofereix suport econòmic per a facilitar que es plantegin i s’implementin polítiques, projectes i accions de promoció de la salut i la qualitat de vida, incloent-hi òbviament les actuacions dirigides a reduir les desigualtats socioeconòmiques.


Es parteix d’una visió positiva i àmplia de la salut, basada en la garantia de drets, que creu i confia en la capacitat de les persones i les comunitats d’utilitzar els recursos que tenen a l’abast per desenvolupar tot el seu potencial, dissenyar i gestionar els seus propis projectes de vida i promoure les màximes quotes de salut i benestar.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització