Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Introducció

La salubritat dels espais i equipaments públics, establiments, habitatges i altres indrets de convivència humana és un dels factors que determina la salut de les persones. La millora de la salubritat d’aquests espais es una fita clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La sensibilització de la població en temes de salut s’incrementa dia a dia i, en conseqüència, augmenta la demanda d’actuacions que proporcionin un entorn segur. L’evolució de l’oci ha incorporat noves tecnologies i instal·lacions que poden implicar, també, nous riscos per a les persones.

 

La normativa sanitària atorga als ens locals competències d’inspecció i autorització, si calgués, dels establiments i indrets següents: via pública i espai públic, centres educatius, centres esportius, piscines i centres d’estètica i higiene personal.

 

Pel que fa als edificis, habitatges i altres indrets de convivència humana, les autoritats sanitàries han de dur a terme accions de control i vigilància, dirigides a reduir o eliminar els riscos que s’hi detectin. Amb els programes que es detallen tot seguit, Dipsalut ofereix suport als municipis en aquestes obligacions.

 

El conjunt de programes que formen part d’aquesta línia d’actuació, contribueixen a les fites descrites als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 i 11: promoure una vida sana i el benestar per a totes les persones i assolir un entorn urbà proper, segur i salubre.

 

Les accions d’assessorament tècnic adreçades al personal municipal i les activitats formatives programades, lligades a alguns dels programes, promouen oportunitats d'aprenentatge i contribueixen als objectius de l’ODS 4, centrat en l’educació i en promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

 

A més, la gratuïtat dels programes i la universalitat de l’oferta proposada als municipis, són elements que contribueixen a l’equitat territorial en salut i benestar de les persones, alineant-se així amb l’ODS 10, que busca reduir les desigualtats en i entre territoris.

 

Els programes de la línia d’equipaments públics i indrets habitats cerquen la millora de la salubritat d’espais i equipaments i contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 

  • ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”
  • ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
  • ODS 6: “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones”
  • ODS 10: “Reduir les desigualtats en i entre països”
  • ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització