Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

Introducció

El mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya l’any 2004. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que en altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori.

En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i es duen a terme als espais públics, com les actituds individuals dels ciutadans que eliminen les zones de cria als espais privats. Cal recordar que només dos de cada deu dels possibles punts de cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic.

Per aquest motiu, el suport de Dipsalut en la lluita contra el mosquit tigre inclou, des dels inicis, els dos espais. Les campanyes de sensibilització ciutadana i el projecte educatiu a les escoles, adreçades a la reducció de la densitat de l’insecte als espais privats. I, des de l’any 2008, també s’atenen les situacions d’alerta comunicades pels ajuntaments, s’elaboren les cartografies dels possibles punts de cria i es realitzen i/o impulsen les accions de control de la població de l’insecte als espais públics.

L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i a elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. Llavors s’estableix que la presència del mosquit tigre s’ha de considerar com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments.

A més, se subratlla que el mosquit tigre pot arribar a provocar importants brots de malalties tropicals emergents, les arbovirosis. Per a evitar-ho, la detecció per part del Departament de Salut d’una persona sospitosa de patir-ne una fa activar el sistema de vigilància epidemiològica. Aquest sistema suposa la realització d’un estudi entomològic – determinació de la quantitat de mosquits tigre i les seves larves dins d’un determinat radi al voltant de la persona afectada, i les accions a emprendre per eliminar-los-. L’objectiu de l’estudi és evitar que la persona sospitosa de patir la malaltia sigui picada per un mosquit tigre i, que aquest, la pugui transmetre després picant a una persona sana.

L’any 2022, Dipsalut ha donat suport a 10 municipis que van rebre l’avís de l’alerta epidemiològica, realitzant-los 12 estudis entomològics. A data d’avui només s’han confirmat 2 casos de Dengue de les 7 primeres alertes comunicades i no s’ha aïllat cap virus dels 37 mosquits capturats en trampes i enviats a laboratori del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA).

Aquest 2022, s’ha constatat que el mosquit tigre està establert a 190 municipis gironins. S’ha actuat en 34 incidències comunicades per part dels ajuntaments i s’ha realitzat el projecte educatiu a 155 escoles. A més, s’han reforçat les accions en línia dirigides a la sensibilització i s’ha creat un joc virtual. L’objectiu del recurs és afavorir la formació i conscienciació dels més joves (al llarg dels anys 2021 i 2022, amb l’esperit d’establir connexions amb diferents institucions per fer front a les dificultats de l’entorn i als reptes de futur, es crea una aliança entre l’Institut de Palamós, la Universitat de Girona, el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Dipsalut per col·laborar en la creació d’aquest joc). Podeu accedir al joc en línia des de la pàgina web del mosquit tigre Girona (www.mosquitigregirona.cat).

Objectius

  • Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines, el coneixement i la formació suficients per poder dur a terme la lluita antilarvària als espais públics.
  • Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la propagació.
  • Informar i sensibilitzar la població sobre conductes adreçades a impedir l’expansió del mosquit tigre i a reduir-ne la densitat.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça als ajuntaments dels municipis amb presència consolidada de mosquit tigre.
 

Accions

Les accions incloses al programa responen a tres eixos principals d’actuació:


• Assessorament, formació i capacitació tècnica als ajuntaments:
          - Assessorament en relació amb la redacció d’una ordenança municipal.
          - Eines per a una gestió eficient del programa: cartografia de possibles punts de cria, assessorament tècnic i formació cívica i ambiental, i avaluació de   controls antilarvaris.


• Informació, difusió i sensibilització de la població:
          - Programa educatiu a escolars.
          - Campanyes informatives als mitjans de comunicació.
          - Accions pedagògiques i de sensibilització.
          - Creació d’una xarxa de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits adults al municipi.


• Vigilància i coordinació:
          - Accions de vigilància entomològica per conèixer l’expansió del mosquit i la densitat de població existent i per coordinar les accions de lluita necessàries.

 

Desenvolupament de les actuacions

  • Cartografia: els municipis poden sol·licitar la cartografia del municipi o noves zones sense cartografiar dels punts de cria en espai públic des del SIMSAP. Un cop elaborada, es fa una sessió tècnica per lliurar-la a l’ajuntament i explicar la informació recollida.
  • Calendari d’actuacions: el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari. Els municipis que vulguin dirigir-se al Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter per explicar la seva situació i que es puguin valorar les actuacions que cal desenvolupar poden fer-ho per telèfon (972 451 231) o per correu electrònic (info@mosquitigregirona.cat).
  • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb les actuacions dutes a terme als municipis i els seus resultats. Aquestes dades s’inclouran a la memòria anual d’actuacions del programa.
  • Projecte educatiu: el Servei de Control de Mosquits es posa en contacte amb els centres escolars per oferir-los el projecte educatiu, que es durà a terme a tots els centres que el sol·licitin.

Normativa

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

Del 29 de novembre de 2022, i fins a la fi del període de vigència d’aquest Catàleg.

Els ajuntaments interessats que no disposin encara de la cartografia dels possibles punts de cria del mosquit tigre o els calgui l’actualització de la cartografia de la que ja disposen, han de presentar la sol·licitud d’aquest programa des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut va efectuant al municipi i alhora es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.


 

Tornar

Sol·licitud del programa Pt11


Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt11” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització