Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat» - Conv. extraordinària COVID19

 

Introducció

 

La crisi sanitària, social i econòmica d’abast internacional, derivada del impacte de la COVID19 està repercutint de manera dramàtica en els determinants de la salut que conformen les condicions de vida de les persones, augmentant les desigualtats socials i de salut (injustes, innecessàries i evitables) de la població.

Aquestes desigualtats s’han accentuat especialment entre els col·lectius més vulnerables, a mesura que s’ha anat perllongant en el temps aquesta excepcional aturada global de l’activitat productiva, que no és comparable a cap altra viscuda en les darreres dècades 

Aquesta excepcionalitat s’explica en part per la incertesa sobre l’evolució futura de la pandèmia i pel desconeixement de l’eficàcia de les actuacions de les autoritats sanitàries. En part també per la incertesa que poden generar les mesures fiscals i monetàries Europees que condicionaran tant les polítiques futures de recuperació econòmica com la mobilitat internacional de béns i persones. I, finalment, per la composició precària del mercat de treball abans de l’esclat de la crisi i pel pes destacat dels sectors econòmics més afectats pel confinament i les mesures de distanciament social, com el turisme, la restauració, l’oci i el comerç. 

Tot i el seu caràcter excepcional, manté el principi de governança democràtica en què es basa el programa Benestar i Comunitat, que pretén donar una millor capacitat de resposta al món local a través d'acords, coordinació i gestió compartida dels recursos. I també manté com a actuacions clau per afrontar la crisi, aquelles que pretenen apoderar les persones i les comunitats per a que tinguin més control sobre la seva pròpia salut i el seu benestar.

Aquesta convocatòria respon a la voluntat de Dipsalut, Organisme que dona suport als municipis de la demarcació de Girona en salut pública, de donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de l'impacte de la COVID19.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa Benestar i Comunitat facilita la traducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en:

 

  • ODS 3 (Salut i Benestar): propostes i actuacions que promouen la salut i el benestar de les persones.
  • ODS 10 (Disminuir inequitats): accions tendents a la reducció de les desigualtats.
  • ODS 11 (Ciutats i Comunitats sostenibles) i ODS 17 (Promoció d'aliançes): potenciant el foment de comunitats i espais urbans inclusius i sostenibles amb l'establiment de xarxes de relació entre les administracions i les entitats clau del territori  per a assolir els objectius del programa.

Destinataris

 

Els ajuntaments, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per donar resposta a la crisi econòmica i que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa.

S’hi podran incloure les accions realitzades entre l’1d'abril de 2020 i el 31 de març de 2021.

 

Tots els projectes han d'estar integrats a la taula de coordinació territorial corresponent.

Objectius

 

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat son:

  • Promoure la governança de les polítiques públiques, especialment el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.
  • Promoure l’apoderament de les comunitats i les persones per enfortir la capacitat de transformació de les seves condicions de vida.
  • Promoure la garantia de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics, socials i culturals.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic.

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitza el dia 21 de juliol de 2020.

La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Bases i Convocatòria

 

Les bases es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019.

 

La convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de la Província núm. 129, de 7 de juliol de 2020.

Justificació convocatòria 2020-2021

 

El termini previst per justificar les despeses de la convocatòria extraordinària Bic-Covid19 finalitza el 27 d'abril de 2021.

Informació addicional:

Tornar

Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es pot consultar al web de Dipsalut. 

La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

mestrada@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització