Programes per línies d'actuació

Introducció

Garantir la higiene i seguretat dels aliments és bàsic per poder preservar la salut de les persones que els consumeixen. Les precaucions han d’estar presents al llarg de tot el procés, des que s’obtenen o es produeixen els aliments fins que els mengem. Professionals i particulars han de conèixer i seguir les pautes d’higiene alimentària per tal de reduir els riscos que poden estar associats al consum d’aliments.

 

La política en seguretat alimentària ha de consistir a protegir la salut i els interessos dels consumidors, a procurar que la ciutadania estigui sensibilitzada i ben informada, i a possibilitar que tingui plena confiança en la seguretat dels aliments que consumeix.

S’ha d’adoptar una estratègia global i integrada que reculli tots els aspectes de la cadena de producció d’aliments, des del sector primari fins el consumidor final, i que tingui també com a objectiu que tota la població pugui accedir a una alimentació segura i sana.

Per assolir-ho es requereix la col·laboració de tots els participants en la cadena alimentària, inclosos els consumidors. Cal el compliment de les normatives d’higiene, manipulació i qualitat per part de tots els sectors implicats en la producció i comercialització dels aliments.

Les administracions, tant locals com nacionals, han d’oferir assessorament per a la implantació dels requisits necessaris d’higiene per a cada etapa del procés d’elaboració i comercialització d’aliments, i han d’establir mecanismes de vigilància i control del seu compliment.

Dipsalut presta suport en aquesta tasca amb el programa que es detalla a continuació, que també promou l’alimentació sana i la reducció del malbaratament dels aliments.

La seguretat alimentària és una de les fites recollides als Objectius de Desenvolupament Sostenible:

- ODS 2: “Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible”.

- ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”

- ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”

- ODS 12: “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles”

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització