Programes per línies d'actuació

Seguretat alimentària

Pt13. Programa de divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal

 

Introducció

La seguretat alimentària forma part d’una estratègia global de la Unió Europea en la qual també estan implicats la salut i el benestar dels animals i les plantes. L’objectiu és assegurar-la des de la granja fins a la taula del consumidor.

A Catalunya, en la mateixa direcció europea, es va redactar el Pla de Seguretat Alimentària 2022-2026, un model integrat i relacional d’intervenció pública per impulsar els principis de coordinació, cooperació i transversalitat i que atorga un paper destacat als sectors empresarials i als consumidors.

Pel que fa al sector públic, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix (a l’apartat f de l’article 52) que la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del serv

ei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors (com a activitat principal o complementària d’un establiment), és de competència municipal.
La voluntat de Dipsalut és oferir als ajuntaments el suport tècnic necessari per que es pugui realitzar el cens municipal d’establiments minoristes, així com la difusió d’aspectes de la seguretat alimentària i la formació del personal municipal i altres manipuladors d’aliments.

Objectius

 

• Informar els ajuntaments de l’abast de les seves competències pel que fa a la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.
• Difusió d’informació sobre seguretat alimentària i consum sostenible en l’àmbit municipal.
• Millorar els coneixements dels treballadors del comerç minorista d’alimentació i la restauració per a elaborar aliments segurs.
• Facilitar l’elaboració del Cens municipal d’establiments alimentaris minoristes i de restauració.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

• Promoure la formació dels tècnics municipals en l’elaboració del cens d’establiments de comerç minorista d’alimentació i de restauració de competència municipal.
• Editar, distribuir i difondre materials i suports que recullin els principis bàsics per aconseguir aliments segurs en el sector del comerç minorista de l’alimentació i la restauració: els ajuntaments tenen a la seva disposició tríptics dels plans d’autocontrol que cal implementar per controlar i gestionar els riscos en els aliments, perquè els distribueixi entre els establiments alimentaris del seu municipi.
    - Pla de control de l’aigua.
    - Pla de neteja i desinfecció.
    - Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
    - Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
    - Pla de control de proveïdors.
    - Pla de traçabilitat.
    - Pla de control de temperatures.
    - Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments.
    - Pla de control dels al·lèrgens i les substàncies que provoquen intolerància alimentària.
    - Pla de control dels subproductes i els residus.

A més, es posa a disposició dels ajuntaments la guia de bones pràctiques per garantir aliments segurs Ho fem bé? Ho hem de fer bé!, elaborada i editada per Dipsalut.
 Teniu disponible també el material següent:

    - Recursos divulgatius destinats a paradistes de fires i mercats: Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, editada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

    - Material destinat a petites i mitjanes empreses: Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol de la qualitat a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries, editada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

    - En la versió digital d’aquest catàleg (a la pàgina web de Dipsalut), trobareu l’enllaç amb el web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, on veureu material divulgatiu per al control del malbaratament alimentari. Al web de Canal Salut, podreu trobar, entre altres informacions, el Decàleg salut i benestar, que recull consells d’alimentació equilibrada i consum moderat d’alcohol.

Desenvolupament de les actuacions

 

Dipsalut donarà suport tècnic i formatiu a l’elaboració dels censos d’establiments minoristes d’alimentació i de restauració municipals.

L’Organisme posa a disposició dels ajuntaments gironins material divulgatiu i cursos de formació sobre seguretat alimentària. Els treballadors de comerç minorista d’alimentació i restauració que exerceixen la seva tasca en equipaments municipals, poden inscriure’s als cursos bàsics de formació per a manipuladors d’aliments.

Aquest programa facilita als consistoris la difusió de la informació sobre seguretat alimentària entre els responsables d’aquests establiments.

Normativa

• Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
• Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
• Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
• Reial Decret, 1021/2022, de 13 de desembre, pel que es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç minorista

 

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

No requereix sol·licitud.

Formació Associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


    • Curs bàsic de formació per a manipuladors d’aliments del comerç minorista i la restauració.
    • Curs sobre l’elaboració del cens municipal d’establiments alimentaris

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar a la pàgina web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt13

Del 29 de novembre de 2022, i fins a la fi del període de vigència d’aquest Catàleg.

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt13” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització