Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F106o - Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi

Curs orientat al personal que, prèviament, hagi realitzat el curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionenel·losi i que desitgi adequar-se als avenços científics i tècnics dels continguts del programa actual.

 

Per tal de realitzar una prevenció efectiva de la legionel·losi, cal que els professionals responsables del manteniment de les instal·lacions susceptibles a contaminar per legionel·la actualitzin la seva formació i l'adeqüin als avenços científics i tècnics.

Fitxa tècnica

 

Dates:  5 i 7 de novembre de 2019.


Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (la Creueta) - 17003 Girona

Horari: de 09:00 a 14:00 h

Durada: 10 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre de 2019 fins a cobrir les places

Places: 25

Preu del curs
: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 90 euros per alumne/a

Imparteix: CECAM


 

Destinataris

 

Curs destinat al personal que prèviament hagi realitzat el curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi (de 25 hores), i que desitgi adequar-se als avenços científics i tècnics recollits als continguts del programa actual. El curs està especialment dirigit als treballadors dels equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

  • Actualitzar els coneixements sobre la legislació vigent en matèria de salut pública i salut laboral.
  • Identificar els punts crítics i elaborar programes de control.

 


 

Continguts

 

• La normativa nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Aspectes tècnics i els punts crítics que cal considerar per a l’avaluació del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la.
• Els programes de manteniment higienicosanitari en relació amb la prevenció i control de la legionel·losi.
• Biocides i productes químics que cal utilitzar en les diferents instal·lacions de risc en les quals la legionel·la pot proliferar i propagar-se.
• La presa de mostres d'aigua per a la detecció de legionel·la i els diferents mètodes analítics de detecció.

Docents

M. Àngels Rius Solé
Llicenciada en ciències biològiques i bioquímica. Doctora en química, coordinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient de CECAM.

Albert Darnés Baldrich
Llicenciat en Ciències ambientals i màster en sistemes de gestió d'integrada de la qualitat, seguretat i medi ambient.

Marc Abad Riao
Arquitecte tècnic. Amplia experiència en la caracterització d'instal·lacions de risc de legionella, actuant com tècnic especialista a CECAM.

Xavier Biosca
Llicenciada en ciències biològiques.

Elena García Pelayo
Llicenciada en ciències biològiques, cap de l’Àrea de Salut Pública de CECAM. Àmplia experiència en la implantació de plans d’autocontrol i control analític de la legionel·la.

Temari

 

  1. Introducció i conceptes bàsics de la legionel·losi.
  2. Actualització normativa de la legislació vigent autonòmica i estatal.
  3. Programes d’autocontrol i identificació de punts crítics de control. Estudis d’avaluació del risc.
  4. Bones pràctiques de neteja i desinfecció. Sistemes físics i fisicoquímics.
  5. Instal·lacions de risc de probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la. Avenços tècnics.
  6. Manteniment higienicosanitaris d’instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de legionel·la. Guies tècniques.
     

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Avaluació

 

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova escrita sobre els continguts del curs.

Material

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que es pugui seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre del 2019.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions".

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F106o - Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi

Les places a aquest curs estan esgotades. Si voleu apuntar-vos a la llista d'espera envia les teves dades a: formacio@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització