F102y - Curs per al personal manipulador de les xarxes d'aigües d'abastament de consum humà

El curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües d’abastament de consum humà està orientat a reduir els riscos derivats de l’aigua de consum humà mitjançant l’adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per a la seva manipulació que permetin realitzar operacions de manteniment, neteja i desinfecció dels elements de la xarxa.

 

 

L'abastament d'aigua a la població amb la qualitat suficient és de gran importància per a la salut pública. La qualitat de l'aigua de consum es pot controlar mitjançant una combinació de mesures de protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament i gestió de la distribució i manipulació de l'aigua.

Per garantir un subministrament d'aigua de qualitat per al consum humà es necessita la intervenció humana en cadascuna de les fases del sistema d'abastament, des de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per això la formació d'aquests professionals esdevé una eina imprescindible.
 

Fitxa tècnica

ANUL.LAT PEL COVID19

Data: 31 de març de 2020.


Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera 15
17003 Girona


Horari: de 09:00 a 14:00 h.

Durada: 5 hores

Període d'inscripció:
del 18 de febrer fins a cobrir les places.

Places:
25

Preu del curs: el curs és gratuït per l'alumne/a, però tenen un cost per Dipsalut de 65 euros per alumne/a.

Imparteix: Prodaisa

Destinataris

Personal manipulador de xarxes d’aigües d'abastament de consum humà, especialment dirigit als treballadors dels equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectiu general

Facilitar a les persones assistents les habilitats i els coneixements necessaris per a reduir els riscos per a la salut relacionats amb de l’aigua de consum humà.

Continguts

  • Propietats i característtiques fisicoquímiques de l'aigua, els riscos físics, químics i microbiològics de l'aigua de consum.
  • Els prinicpals components de les xarxes d'abastament d'aigua.
  • Normativa bàsica.
  • Els sistemes de prevenció i control dels riscos: manteniment, neteja i desinfecció de xarxes d'abastament d'aigua, bones pràctiques de manipulació i plans d'autocontrol.

Docent

Carme de Ciurana i Gay
Llicenciada en ciències biològiques i en farmàcia. Cap d'Analítica i Tractament d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.

Metodologia

 

Classes expositives en aquells continguts que així ho requereixin, o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.
 

Avaluació


Assistència mínima a un 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova pràctica sobre els continguts del curs

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.


 

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumne/a un dossier que inclogui totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació, de manera que es pugi seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

S'hi inclouen exemples de fulls de registre amb les activitats de control que s'han de dur a terme d'acord amb la normativa vigent.
 

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 18 de febrer del 2020.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions".

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

Tornar

Sol·licitud del curs

F102y - Curs per al personal manipulador de les xarxes d'aigües d'abastament de consum humà

Les places estan esgotades. Si vols inscriure’t a la llista d’espera, envia un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat indicant a l’assumpte el codi del curs (ex. F102n) i en el cos del text el nom, els cognoms, l’adreça electrònica i el telèfon.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització