Programa de formació

F101aj - Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions recollides a la legislació vigent.

 

En els últims anys s'ha produït un augment de la incidència d'aquesta malaltia arreu d'Europa. La presència de diversos brots de legionel·losi al nostre país ha generat un elevat interès i preocupació entre les autoritats sanitàries. Per això, és important que s'elaborin i apliquin programes de manteniment, de neteja i de desinfecció i d'autocontrol adequats a les característiques particulars d'instal·lacions d'alt i baix risc.

Fitxa tècnica

ANUL.LAT PER LA COVID19

Dates:  4,6,8,11,13 i 15 de maig de 2020.

Lloc: Dipsalut

Horari: de 10:00 a 14:00h (15 de maig de 09:00 a 14:00h)

Durada: 25 hores

Període d'inscripció: del 18 de febrer fins a cobrir les places.

Places: 25

Preu del curs: el curs és gratuït per a l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 150 euros per alumne/a.

Imparteix: pendent de concretar

Destinataris

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la gestió i al control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió de la legionel·losi, especialment dirigit a treballadors dels equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

  • Disposar dels coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi
  • Disposar de les habilitats necessàries per efectuar operacions de manteniment higiènicosanitari i de prevenció del risc de transmissió de la legionel·losi en les instal·lacions regulades pel Decret 352/2004, de 27 de juliol.

Continguts

  • Les característiques de la legionel·la i la legionel·losi. Epidemiologia i sistemes de vigilància.
  • Àmbit normatiu.
  • Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc.
  • Els programes d'autocontrol i els fulls de registre corresponents.
  • Riscos derivats de l'ús de productes químics per a la neteja i desinfecció d'instal·lacions.
  • Les mesures preventives i de seguretat.

Docents

Pendent de confirmar

Temari

Importància sanitària de la legionel·losi (3h)


- Biologia i ecologia de l'agent casual.
- Cadena epidemiològica de la malaltia.
- Sistemes de vigilància epidemiològica.
- Instal·lacions de risc.


Àmbit normatiu (3h)

- Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en la prestació de serveis per a la prevenció de la legionel·losi, incloent-hi la formació actualitzada dels seus treballadors.
- Normativa relacionada amb la prevenció i el control de la legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions tèrmiques d'edificis i abocaments industrials.

 

Criteris generals de neteja i desinfecció (3h)

- Coneixements generals de la química de l'aigua
- Bones pràctiques de neteja i desinfecció
- Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants...
- Registre de productes. Desinfectants autoritzat.
- Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.


Salut pública i laboral (2h)

- Marc normatiu.
- Riscos derivats de l'ús de productes químics.
- Danys per a la salut derivats de l'ús de productes químics. Mesures preventives.

 

Instal·lacions de risc incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 865/2003 (4h)

- Disseny, funcionament i models.
- Programa de manteniment i tractament.
- Presa de mostres.
- Controls analítics.


Identificació de punts crítics i elaboració de programes de control
(2h)

 

Pràctiques (7h)

- Visites a instal·lacions.
- Presa de mostres i mesures in situ.
- Interpretació de l'etiqueta de productes químics.
- Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
- Emplenament de fulls de registre de manteniment.

Metodologia

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

L'últim dia es farà una visita a una instal·lació esportiva.
 

Avaluació

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació escrita.

Acreditació

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Curs autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca de la Salut

Materials

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que puguin seguir les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 18 de febrer de 2020..

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt.

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

Tornar

Sol·licitud del curs

F101aj - Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi

Si vols inscriure’t a la llista d’espera, envia un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat indicant el nom i cognoms de l'alumne/a, un telèfon de contacte i el nom i codi del curs. Si voleu més informació o esteu interessats en rebre informació sobre una altra possible edició del mateix curs, podeu enviar un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització