Programa de formació

Introducció

La formació contínua dels professionals de l’àmbit de la política i promoció de la salut esdevé una eina essencial en l’actualització dels coneixements i la creació de xarxes relacionals que permetin una millora global de les actuacions.

Les polítiques i la promoció de la salut són un àmbit especialment dinàmic i actiu en la innovació de les tècniques i metodologies d'intervenció. Una societat canviant com la nostra requereixuna adaptació sistemàtica de les intervencions i una capacitat de resposta àgil als nous reptes que es van plantejant.

 

Per això cal promoure la reflexió i l'acció i, alhora, un esperit constant d'innovació i recerca.

 

Dipsalut vol apostar en aquesta línia de formació per oferir als professionals de referència una sòlida formació de base, així com espais de reflexió i intercanvi sobre les noves tendències i línies d'intervenció en polítiques i promoció de la salut.

 

La formació és la base d'un treball reflexiu sobre la pròpia realitat, que permet accions més ajustades a les necessitats de la població i la innovació en els plantejaments d'intervenció comunitària.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització