Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F210l - Curs d'intervenció psicològica d'urgència a víctimes de violència sexual.

El curs ofereix formació bàsica en intervenció psicològica d'urgència a víctimes de violència sexual.

 

 

Segons informes de la Organització Mundial de la Salut (2012), la violència sexual afectarà a una de cada deu dones, i segons l’enquesta europea de l’Agència dels drets fonamentals de la Unió Europea (2014) una de cada vint dones europees ha experimentat algun tipus de violència sexual des dels 15 anys d’edat. Ens trobem doncs, davant una greu vulneració dels drets humans, que impacta de manera directa en el benestar de la ciutadania i de manera especial a la salut i desenvolupament de les pròpies dones afectant així al desenvolupament de les societats.


La violència sexual esdevé una problemàtica amb una elevada incidència amb xifres que podrien titllar-se de pandèmia. La baixa visibilització però d’aquest fenomen ha suposat un greu problema al llarg dels anys perquè s’ha minimitzat en algunes ocasions la seva prevalença.


És per aquest motiu que es crea el present programa formatiu, que pretén ser un espai d’intercanvi de coneixement, amb uns continguts que es fonamentaran en aquest coneixement sobre les característiques d’aquesta violència, així com l’impacte de la mateixa en les persones que en són víctimes, i per altra banda entre altres continguts, es donaran pautes per a la intervenció en situacions de crisis per a poder dotar d’eines específiques a professionals que treballen en la temàtica o que poden trobar-se amb situacions de violència sexual.
 

Fitxa tècnica

 

Dates: 16, 18 i 20 de desembre de 2019.

Lloc: Girona

Hora: de 10:00 a 14:00 h

Durada: 12 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places

Places: 20

Cost per l'alumne: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d'aquest curs per a Dipsalut és de 100 euros per alumne/a.

Imparteix: Axios

Destinataris

 

Professionals de l'àmbit de la seguretat pública, sanitari, docent i de serveis socials que exerceixin la seva professió a la demarcació de Girona. aquest curs requerirà l'acceptació de la sol·licitud per part de Dipsalut, prèvia valoració del perfil professional.

Objectius

 

Objectiu general

La violència sexual esdevé una problemàtica social amb una elevada incidència pel que fa a nombre de víctimes i, paradoxalment, la baixa percepció d'aquest fenomen ha suposat que se n'hagi minimitzat la importància. Actualment, s'està treballant en el desenvolupament de models d'atenció específics i millores de les eines sociojurídiques de suport a les víctimes, així com en l'impuls a la recerca per poder conèixer millor aquesta forma de violència.

 

Objectius específics

  • Oferir un abordatge ampli sobre el fenomen, amb uns continguts que es fonamentaran en el coneixement sobre les característiques d'aquesta violència.
  • Conèixer quin és l'impacte de la violència sexual en les persones que en són víctimes.
  • Donar pautes per a la intervenció en situacions de crisi per poder dotar d'eines específiques els professionals que poden trobar-se amb situacions de violència sexual.

Temari

 

1. Definicions de la violència sexual: mites i realitats
2. Incidència de la violència sexual. Dades i estimacions.
3. Formes i especificitats de la violència sexual. Factors de risc
4. Perspectiva de la violència masclista i dels drets humans
5. El trauma.
6. Les conseqüències de la violència sexual.
7. Pautes i habilitats en relació a l’atenció a les víctimes de la violència sexual
8. Bones pràctiques en l’atenció en crisis
9. El model d’abordatge interdisciplinari
10. La victimització secundària
11. La intervenció amb l’ entorn proper
12. Breu aproximació al procés judicial. Informació per a les víctimes.
13. La derivació i els circuits
14. L’estigma social
15. La resiliència
16. La prevenció de la violència sexual
17. Auto cura per professionals

Metodologia

 

Sessions teòriques i pràctiques: a partir de continguts teòrics es complementarà la formació amb casos pràctics que exemplifiquin les actuacions que cal efectuar en situacions de crisi.

 

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Avaluació

 

Assistència del 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació escrita.

Docent

Alba Alfageme i Casanova
Psicòloga especialista en psicologia de les emergències, en violència masclista i victimilogia. Unitat de Crisis i Emergències d'Aixos Suport Psicològic a l'Administració.

Materials

 

Es lliurarà material per a complementar les accions formatives, així com bibliografia per l' alumnat que desitgi ampliar els coneixements .

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre del 2019.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt.

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F210l - Curs d'intervenció psicològica d'urgència a víctimes de violència sexual.

Fitxa tècnica

 

Dates: 16, 18 i 20 de desembre de 2019.

Lloc: Girona

Hora: de 10:00 a 14:00 h

Durada: 12 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places

Places: 20

Cost per l'alumne: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d'aquest curs per a Dipsalut és de 100 euros per alumne/a.

Imparteix: Axios

Les places estan esgotades. Si vols inscriure’t a la llista d’espera, envia un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat indicant a l’assumpte el codi del curs (ex. F210d) i en el cos del text el nom, els cognoms, l’adreça electrònica i el telèfon.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització