Notícies

 

Informació objectiva sobre els nivells de salut i benestar

captura de pantalla de la "home" de la pàgina web de l'Observatori

05/05/2023

Informació objectiva sobre els nivells de salut i benestar

L'Observatori ofereix dades dels àmbits de la salut, el socioeconòmic i l’ambiental; de tota la província i per territoris concrets. Aquesta informació ha d’ajudar a sustentar actuacions encaminades a promoure el benestar de totes les persones.

Recentment ha entrat en funcionament un nou servei de Dipsalut: l’Observatori Social, Ambiental i de Salut. Està dirigit a ajuntaments i altres administracions locals, al tercer sector i a personal investigador dels centres de recerca. Obté, tracta i comparteix dades. I les presenta en forma de mapes, informes, indicadors o dades obertes, consultables des del seu portal web: observatori.dipsalut.cat. L'Observatori també duu a terme activitats de formació, divulgació i sensibilització. 

La informació que ofereix l'Observatori s’agrupa en tres grans àmbits: salut, socioeconòmic i ambiental. En el primer s’hi inclouen qüestions com, per exemple, dades sobre la mortalitat i les principals causes. Al segon, hi ha informacions com la taxa de risc de pobresa. I, al tercer, temes com pot ser l’exposició a contaminants. Se n’ofereixen de tota la demarcació i, també, per comarques i per municipis.

Les dades s’obtenen per vies diverses. Una d’elles és la col·laboració amb altres ens que ja en recullen. En aquest sentit, l’Observatori ha establert acords amb organismes de la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut, Idescat) o amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre altres.

Una segona forma d’obtenció de dades és recopilant-ne directament. Per a fer-ho, s’està dissenyant un projecte de cohort electrònica conjuntament amb entitats del territori com la Fundació Salut Empordà i amb centres de recerca (Càtedra de Promoció de la Salut i Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut de la Universitat de Girona, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària i Institut d’Investigació Biomèdica de Girona). S’obtindrà informació -principalment, utilitzant els telèfons mòbils- d’un grup d’uns 4.000 participants; d’una mostra significativa de tota la població de la demarcació.

L’objectiu de tot plegat és oferir informació que fins ara no es tenia o estava molt dispersa i resultava difícil de trobar sobre aquells factors que més condicionen l’estat de salut general i el nivell de benestar, arreu de la demarcació i per territoris concrets. I es busca que aquestes dades serveixin per fonamentar polítiques públiques i altres actuacions encaminades a millorar la qualitat de vida de totes les persones.

Des de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona s'ha explicat que es vol compartir amb ajuntaments, entitats i a tothom que intervé en salut pública, informació útil i veraç sobre les realitats que hi ha a la demarcació. L'equip de l'Observatori ha subratllat que disposar d'aquestes dades és un primer pas necessari per dissenyar i desenvolupar accions que permetin avançar cap a una societat més justa, més sostenible i més sana.


Primeres dades compartides

A dia d’avui, l’Observatori ofereix 53 indicadors: 17 indicadors relacionats amb l’estat de salut de les persones, 14 sobre factors socioeconòmics i 22 d’ambientals, presentats en forma de mapes, gràfiques i informes.

Entre la informació de l’àmbit de la salut hi ha:

- Dades sobre la mortalitat; infantil i neonatal, principals causes de mortalitat entre tota la població, suïcidis, mortalitat evitable per causes susceptibles d’intervenció d’assistència sanitària i mortalitat evitable per causes susceptibles d’intervenció per polítiques sanitàries intersectorials.

- Dades sobre salut sexual i reproductiva: taxa de fecunditat, de natalitat, fecunditat en dones adolescents.


De l’àmbit socioeconòmic, a data d’avui, l’Observatori ofereix dades de:

-Pobresa: índex de Gini, Ràtio 80/20 (indicador per mesurar la desigualtat de la distribució de la riquesa), preus de lloguer i esforç per costejar-lo, taxa de risc de pobresa, taxa de risc de pobresa extrema .

-Demografia: densitat de població, distribució poblacional, índex de sobreenvelliment, percentatge de llars unipersonals.


Dels factors ambientals, actualment, ofereix la informació següent:

-Medi i entorn: cobertes i usos del sòl, índex de vegetació, evolució del nombre d’incendis i superfície forestal cremada, zones verdes per habitant, superfície forestal.

-Aigua i sanejament: índex territorial d’esforç de la despesa d’aigua domèstica, percentatge d’ingressos de les llars destinats a pagar aigua, preu de l’aigua (subministrament, cànon d’aigua, clavegueram)

-Transport i mobilitat: taxa de mortalitat per accidents de trànsit, tipologia de víctimes, accidentabilitat amb víctimes en zona urbana i en zona no urbana, matriculacions de vehicles híbrids i electrificats.

-Contaminants: mitjana anual de nitrogen, mitjana anual de partícules sòlides disperses en l’atmosfera.


Tota aquesta informació es comparteix des del lloc web: observatori.dipsalut.cat


L’Observatori va néixer a partir d’una subvenció rebuda en el marc dels PECT Europeus (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial) de 2019, en col·laboració amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), la Universitat de Girona, la Fundació Salut Empordà i la Diputació de Girona. Aquest PECT, anomenat “Girona, regió saludable”, buscava crear un sistema innovador de gestió cooperativa entre els agents de salut del territori per tal d’abordar noves intervencions en promoció de la salut i benestar, especialment per a població depenent i vulnerable.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització